Dive

Unescos listor över immateriella kulturarv

Det finns två internationella listor samt ett register kopplade till konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet. Syftet med förteckningarna är att göra den levande traditionen synlig på olika håll i världen och dela god praxis mellan länder.

Förteckning

Listorna innehåller redan 730 elementer från 145 länder.

1. Representativa listan över mänsklighetens immateriella kulturarv (The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity). Det finns 611 element på listan.

2. Listan över immateriella kulturarv som har behov av omedelbart tryggande (The List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding) Det finns 82 element på listan.

3. Register över goda metodiska exempel (The Register of Best Safeguarding Practices) Det finns 37 element i registret.


Se på länken till Unescos listor och websidan Dive into ICH. Från Unescon websidor hittar du mera information om ansökningsprocessen, tidtabellen och kriterier.

Finland har redan tidigare bidragit till Unescos representative lista över mänsklighetens immateriella kulturarv med bastutraditionen från Finland och fiolspel i Kaustby. Det finns också två multinationella elementen: den nordiska klinkbåtstraditionen och information, kunskap och teknik relaterad till handtillverkat glas.