Dive

Unescos listor över immateriella kulturarv

Det finns två internationella listor samt ett register kopplade till konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet. Syftet med förteckningarna är att göra den levande traditionen synlig på olika håll i världen och dela god praxis mellan länder.

Förteckning

Listorna innehåller redan 676 elementer från 140 länder.

1. Representativa listan över mänsklighetens immateriella kulturarv (The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity). Det finns 567 element på listan.

2. Listan över immateriella kulturarv som har behov av omedelbart tryggande (The List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding) Det finns 67 element på listan.

3. Register över goda metodiska exempel (The Register of Best Safeguarding Practices) Det finns 33 element i registret.


Se på länken till Unescos listor och nya websidan Dive into ICH. Från Unescon websidor hittar du mera information om ansökningsprocessen, tidtabellen och kriterier.

Finland förbereder sig att föreslå två element till Unescos förteckning över det immateriella kulturarvet. Först inleds beredningen av ett förslag som gäller bastutraditionen. Följande beredning gäller fioltraditionen i Kaustby. Här hittar du mer information.