Nordic Safeguarding Practices verkkosivun etusivu

Nordic Safeguarding Practices

Besök denna nordiska webbplats som presenterar god praxis för tryggandet av levande kulturarv.

Nordic safeguarding practices är en nordisk webbplats som öppnades 2017 och som presenterar god praxis för tryggandet av levande kulturarv. Webbplatsen genomför för sin del Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Där finns redan 30 exempel från sju olika länder.

Webbplatsens syfte är att öka medvetenheten, sprida god praxis och inspirera intressenter inom området immateriellt kulturarv. Målet är att webbplatsen ska utvidgas och kontinuerligt kompletteras med bra exempel inom olika temaområden i anknytning levande traditioner i Norden.

Ett projekt vid Norges hantverksinstitut som finansierades av Nordisk kulturkontakt ligger bakom webbplatsen. Från Finland har representanter från Taitoliitto och Kansanmusiikin ja kansantanssin edistämiskeskus ingått i projektgruppen.

I Finland samlas praxis för tryggande av det levande kulturarvet i wikiförteckningen över det levande kulturarvet. Fyra av dessa presenteras på den nordiska plattformen: Den grundläggande undervisningen i hantverkskonst i handarbetsskolorna Taito, Näppäri-pedagogiken, Ylä-Kainuun Tarinakartasto (karta med berättelser från olika platser i övre Kajanaland) och Miljölotsar.

Finländska aktörer uppmuntras att komma med och utöka både den inhemska och den gemensamma nordiska webbplattformen! Museiverket har även möjlighet att låta översätta de bästa exemplen som har lagts till i den finländska wikiförteckningen till engelska, varvid de även kan läggas till på den nordiska webbplatsen.

Se även vad Dag och Leena berättar om webbplatsen i sina videor!

Mera informationer

Dag Feldborg, Norsk Hantwerksintitutet dag.feldborg(at)handverksinstituttet.no tel. + 47 936 37 965

Leena Marsio, Museiverket, leena.marsio(at)museovirasto.fi +358 29533 6017