Otsikko Unescon sopimus

Unescos 2003 konvention

Konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet godkändes av UNESCOs generalförsamling 2003. Konventionen trädde i kraft i Finland i 2013. För ögonblicket har 178 av Unescos medlemsstater inklusive alla nordiska och baltiska länder anslutit sig till konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet godkändes av UNESCOs generalförsamling 2003. Konventionen trädde i kraft i Finland i 2013. För ögonblicket har 178 av Unescos medlemsstater inklusive alla nordiska och baltiska länder anslutit sig till konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Konventionen har som mål att främja tryggandet av immateriella kulturarv, garantera att olika lokalsamhällens, gruppers och individers immateriella kulturarv respekteras, öka medvetenheten om betydelsen av immateriella kulturarv på lokal, nationell och internationellt nivå och på så sätt även stärka ömsesidigt samförstånd samt erbjuda internationellt samarbete och dito hjälp.

I denna konvention avses med immateriellt kulturarv: sedvänjor, framställningar, uttryck, kunskap, färdigheter – liksom tillhörande tillvägagångssätt, ändamål, artefakter och kulturella miljöer - som lokalsamhällen, grupper och i vissa fall enskilda personer erkänner som en del av sitt kulturarv. Det kan vara bland annat muntliga traditioner, scenkonst, högtider och seder, hantverkskunnande eller kunskap och sedvänjor rörande naturen och universum.

De bindande artiklarna i Unescos konvention om det immateriella kulturarvet innefattar att det nationella immateriella kulturarvet förtecknas. Detta innebär att konventionsstaterna i samarbete med lokalsamhällen, grupper och medborgarorganisationer ska identifiera och definiera de olika elementen av de immateriella kulturarv som förekommer inom deras områden. Upprättandet av en eller flera nationella förteckningar ligger på avtalspartens dvs. statens ansvar.