E inventories

Förteckningar i andra länder

En del av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet är att varje medlemsland gör en nationell förteckning av levande kulturarv i sitt område. Förteckningar skall uppdateras regelbundet.