Otsikko Suojeleminen

Tryggandet

Det immateriella kulturarvet skyddas på många sätt. De som utövar traditionen står i centrum för tryggandet och upprätthållandet av det immateriella kulturarvet. Samhället stödjer samfund, föreningar och traditionskunniga på olika sätt. I Finland finns det även omfattande och etablerad infrastruktur för till exempel utbildningens, forskningens, minnesorganisationernas och kulturinstitutionernas vidkommande, vilket stödjer bevarandet och överförandet av det immateriella kulturarvet.