Otsikko Ajankohtaista

Aktuell

Här kan du ta del av aktuella nyheter om det immateriella kulturarvet.

Fiolspel från Kaustby upptaget i Unescos representativa lista över det immateriella kulturarvet

Unescos mellanstatliga kommitté upptog 15.12.2021 fiolspelstraditionen från Kaustby till Unescos Representative lista immateriellt kulturarv vid det pågående sammanträdet i Paris.

Den nordiska klinkbåtstraditionen upptas i Unescos Representativa lista över det immateriella kulturarvet

Den mellanstatliga kommittén för det immateriella kulturarvet, som den här veckan sammanträder i Paris, har 14.12.2021 upptagit nordiska klinkbåtstraditioner i Unescos lista. Det är fråga om den första samnordiska, multinationella nomineringen.

Museiverket leder ett internationellt projekt om levande kulturarv i Norra Europa

Museiverket inleder det nya internationella projektet LIVIND – Kreativt och levande kulturarv som en resurs för länderna i den Nordliga dimensionen. Det samlar tio länder i Norra Europa, självstyrande områden i Norden och Sápmi.

Finland rapporterar till UNESCO för första gången

Finland ratificerade Unescos immateriella avtal år 2013 och rapporterar för första gången i slutet av året till Unesco tillsammans med resten av Europa.

Kompass för hållbar utvecklingen

Vad betyder hållbar utveckling i praktiken? Hur kan den bättre beaktas i arbetet kring levande traditioner? Ladda ner vårt nya verktyg.

Bastutraditionen från Finland valdes till Unescos lista över immateriella kulturarv

Bastutraditionen är Finlands första element på Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Finland ratificerade år 2013 Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Museiverket ansvarar för verkställandet av avtalet i Finland.

Näytä kaikki artikkelit