Otsikko Ajankohtaista

Aktuell

Här kan du ta del av aktuella nyheter om det immateriella kulturarvet.

Bastutraditionen från Finland valdes till Unescos lista över immateriella kulturarv

Bastutraditionen är Finlands första element på Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Finland ratificerade år 2013 Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Museiverket ansvarar för verkställandet av avtalet i Finland.

En plan för det nationella verkställandet för 2019–2022 publicerad

Åtgärdsprogrammet har gjorts upp för att beskriva och ställa upp riktlinjer för arbetet kring Unescos konvention i Finland.

12 nya elementen i den nationella förteckningen över levande kulturarv

Undervisnings- och kulturministeriet har valt 12 elementen till den nationella förteckningen över det levande kulturarvet. I den nationella förteckningen enligt Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet finns det nu sammanlagt 64. Museiverket ansvarar för genomförandet av konventionen i Finland.

Kompass för hållbar utvecklingen

Vad betyder hållbar utveckling i praktiken? Hur kan den bättre beaktas i arbetet kring levande traditioner? Ladda ner vårt nya verktyg.

UNESCO-ansökan strävar efter att trygga den nordiska traditionen med klinkbyggda båtar

Finland deltar i den samnordiska ansökan för att ta med traditionen med klinkbyggda båtar i Unescos representative listan över immateriellt kulturarv.

Ansökan till den Nationella förteckningen över det levande kulturarvet 2019

Ansökningstiden till den Nationella förteckningen över levande kulturarv har inletts. Den nationella förteckningen kompletteras regelbundet. Nästa gång som man kan ansöka om införande i förteckningen är före den 5 december 2019.

Näytä kaikki artikkelit