Otsikko Ajankohtaista

Aktuell

Här kan du ta del av aktuella nyheter om det immateriella kulturarvet.

Temaår för levande arv 2023

Det finns många goda skäl att fira levande arv nästa år! Temat för Europeisk kulturarvs dagar 2023 är Levande kulturarv. Samtidigt firas den 20 år gamla UNESCO-konventionen om immateriellt kulturarv och Finlands tioåriga tjänstgöring som medlem i konventionen.

Nya verktyget Kulturarvssnurran leder barn till kulturarv

Kulturarvssnurran, skapad av Museiverket i samarbete med Finlands kulturarvssällskap, leder barnen till att diskutera det levande arvet ur ett hållbart utvecklingsperspektiv. Verktyget har publicerats på finska, svenska och engelska.

Call for Ambassadors of Living Heritage

How visible are your culture and heritage in Finland? Do you want to make them more visible for the public and make some change? Are you a practitioner of heritage, an NGO worker, an artist, a researcher, an educator, an activist, or an enthusiast? If yes, do come along!

Fiolspel från Kaustby upptaget i Unescos representativa lista över det immateriella kulturarvet

Unescos mellanstatliga kommitté upptog 15.12.2021 fiolspelstraditionen från Kaustby till Unescos Representative lista immateriellt kulturarv vid det pågående sammanträdet i Paris.

Den nordiska klinkbåtstraditionen upptas i Unescos Representativa lista över det immateriella kulturarvet

Den mellanstatliga kommittén för det immateriella kulturarvet, som den här veckan sammanträder i Paris, har 14.12.2021 upptagit nordiska klinkbåtstraditioner i Unescos lista. Det är fråga om den första samnordiska, multinationella nomineringen.

Museiverket leder ett internationellt projekt om levande kulturarv i Norra Europa

Museiverket inleder det nya internationella projektet LIVIND – Kreativt och levande kulturarv som en resurs för länderna i den Nordliga dimensionen. Det samlar tio länder i Norra Europa, självstyrande områden i Norden och Sápmi.

Näytä kaikki artikkelit