Otsikko Ajankohtaista

Aktuell

Här kan du ta del av aktuella nyheter om det immateriella kulturarvet.

Genomförandeplanen för det immateriella kulturarvet lotsar vägen fram till 2028

Museiverket har publicerat en Genomförandeplan för det immateriella kulturarvet 2024–2028. Planen samlar det utförda arbetet och drar upp riktlinjer för bl.a. utbildningens, forskningens, kommunikationens och det internationella samarbetets åtgärder.

Torneälvens håvfiskekultur bereds som Finlands och Sveriges gemensamma Unesco-utnämning

Finlands nästa kandidat för Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv är Torneälvens håvfisketradition. Förslaget om gränsälvens levande fiskekulturarv bereds i samarbete med Sverige, som också samordnar den multinationella ansökan. Målet är att lämna in en multinationell ansökan till Unesco i mars 2025.

Kunnande relaterat till handtillverkat glas har upptagits på Unescos immateriella lista

Den mellanstatliga kommittén för tryggande av det immateriella kulturarvet som sammanträtt i Botswana har upptagit information, kunskap och teknik relaterad till handtillverkat glas på Unescos Representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Nominering av den multinationella ansökan på listan är en hyllning till glasblåsningen samt till den finska designen, som är förankrad i immateriellt kulturarv.

Nya tillägg till den nationella förteckningen över levande kulturarv

Undervisnings- och kulturministeriet har utsett 22 nya tillägg till den nationella förteckningen över levande kulturarv. På förteckningen, som upprätthålls i enlighet med Unescos konvention om immateriellt kulturarv, finns nu sammanlagt 86 objekt. Museiverket har ansvaret för att genomföra konventionen i Finland.

Fototävlingen Wiki Loves Living Heritage inbjuder alla att bevara det levande kulturarvet

Vilket levande kulturarv är viktigt för dig? Vad för du eller vill du föra vidare till de kommande generationerna? Vilka traditioner vill du att resten av Finland och världen får kännedom om? Fototävlingen Wiki Loves Living Heritage som ordnas som en del av temaåret för levande kulturarv startar på Europadagen den 9 maj och avslutas den 10 september 2023 under Europeiska kulturmiljödagarnas evenemangsvecka.

En inbördes utvärdering av den nationella förteckningen har nu inletts

Museiverket öppnade för tredje gången en sökning i den nationella förteckningen över levande arv. Många ansökningar inkom och nu har experter från olika sektorer möjlighet att kommentera ansökningarna senast 4.4.2023 på wikiplattformen.

Näytä kaikki artikkelit