Otsikko Ajankohtaista

Aktuell

Här kan du ta del av aktuella nyheter om det immateriella kulturarvet.

En plan för det nationella verkställandet för 2019–2022 publicerad

Åtgärdsprogrammet har gjorts upp för att beskriva och ställa upp riktlinjer för arbetet kring Unescos konvention i Finland.

12 nya elementen i den nationella förteckningen över levande kulturarv

Undervisnings- och kulturministeriet har valt 12 elementen till den nationella förteckningen över det levande kulturarvet. I den nationella förteckningen enligt Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet finns det nu sammanlagt 64. Museiverket ansvarar för genomförandet av konventionen i Finland.

UNESCO-ansökan strävar efter att trygga den nordiska traditionen med klinkbyggda båtar

Finland deltar i den samnordiska ansökan för att ta med traditionen med klinkbyggda båtar i Unescos representative listan över immateriellt kulturarv.

Kompass för hållbar utvecklingen

Vad betyder hållbar utveckling i praktiken? Hur kan den bättre beaktas i arbetet kring levande traditioner? Ladda ner vårt nya verktyg.

Ansökan till den Nationella förteckningen över det levande kulturarvet 2019

Ansökningstiden till den Nationella förteckningen över levande kulturarv har inletts. Den nationella förteckningen kompletteras regelbundet. Nästa gång som man kan ansöka om införande i förteckningen är före den 5 december 2019.

BASTUKRETS INSTABLISERAD

De finska bastuoperatörerna har inrättat 31.8.2019 en Bastukrets, som syftar till att intensifiera bastusamfunds samarbete och främja vitaliteten i bastutraditionen på olika sätt.

Näytä kaikki artikkelit