Otsikko Ajankohtaista

Aktuell

Här kan du ta del av aktuella nyheter om det immateriella kulturarvet.

Nya tillägg till den nationella förteckningen över levande kulturarv

Undervisnings- och kulturministeriet har utsett 22 nya tillägg till den nationella förteckningen över levande kulturarv. På förteckningen, som upprätthålls i enlighet med Unescos konvention om immateriellt kulturarv, finns nu sammanlagt 86 objekt. Museiverket har ansvaret för att genomföra konventionen i Finland.

Fototävlingen Wiki Loves Living Heritage inbjuder alla att bevara det levande kulturarvet

Vilket levande kulturarv är viktigt för dig? Vad för du eller vill du föra vidare till de kommande generationerna? Vilka traditioner vill du att resten av Finland och världen får kännedom om? Fototävlingen Wiki Loves Living Heritage som ordnas som en del av temaåret för levande kulturarv startar på Europadagen den 9 maj och avslutas den 10 september 2023 under Europeiska kulturmiljödagarnas evenemangsvecka.

En inbördes utvärdering av den nationella förteckningen har nu inletts

Museiverket öppnade för tredje gången en sökning i den nationella förteckningen över levande arv. Många ansökningar inkom och nu har experter från olika sektorer möjlighet att kommentera ansökningarna senast 4.4.2023 på wikiplattformen.

Temaår för levande arv 2023

Det finns många goda skäl att fira levande arv nästa år! Temat för Europeisk kulturarvs dagar 2023 är Levande kulturarv. Samtidigt firas den 20 år gamla UNESCO-konventionen om immateriellt kulturarv och Finlands tioåriga tjänstgöring som medlem i konventionen.

Internationell ”Wiki Loves Living Heritage"” -kampanjen firar immateriellt kulturarv 2023

Som en del av den globala kampanjen anordnas en fototävling i Finland för att synliggöra det immateriella kulturarvet, dess skydd och utövare. Kampanjen arrangeras av Finlands kulturarvsmyndighet i samarbete med Wikimedia Finland, Europeiska kulturmiljödagarna och Finlands Hembygdsförbund.

MUSEIVERKET BER OM YTTRANDEN FÖR ATT FÅ VERKSAMHETSPROGRAM FÖR IMMATERIELLA KULTURARVET

Museiverket har i samarbete med expertgruppen utarbetat ett åtgärdsprogram för det Immateriella kulturarvet för åren 2023–2028. Det är möjligt att kommentera förslaget till program i Rådgivningstjänsten senast 5.4.

Näytä kaikki artikkelit