Suomen romanien kansallispuvun tekemistä.

Ajankohtaista

Tällä sivulla voit tutustua ajankohtaisiin uutisiin aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimukseen liittyen.

Elävän perinnön teemavuosi 2023

Ensi vuonna on monta hyvää syytä juhlistaa elävää perintöä! Euroopan kulttuuriympäristöpäivien vuoden 2023 teema on elävä perintö. Samalla juhlistetaan 20-vuotiasta Unescon sopimusta ja Suomen 10-vuotista taivalta aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen jäsenmaana.

Uusi työkalu Perintöhyrrä johdattelee lapsia kulttuuriperinnön pariin

Museoviraston ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran yhdessä suunnittelema Perintöhyrrä johdattelee lapset keskustelemaan elävästä perinnöstä kestävän kehityksen näkökulmasta. Työkalu on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

LIVIND-hankkeelle jatkorahoitusta

Museoviraston johtaman, syksyllä 2021 alkaneen kansainvälisen LIVIND-hankkeen rahoitus jatkuu kesään 2024 saakka. Ulkoministeriön myöntämän lisärahoituksen avulla hanke pystyy muun muassa tukemaan vahvemmin käytännön pilottikokeilujen toteuttamista yhdeksässä kumppanimaassa.

Call for Ambassadors of Living Heritage

How visible are your culture and heritage in Finland? Do you want to make them more visible for the public and make some change? Are you a practitioner of heritage, an NGO worker, an artist, a researcher, an educator, an activist, or an enthusiast? If yes, do come along!

Käsin valmistettua lasia koskeva hakemus Unescoon

Käsin valmistettuun lasiin liittyvä tieto, tekniikka ja taito on ehdolla Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Hakemus on monikansallinen, ja siihen odotetaan ratkaisua Unescolta joulukuussa 2023. Hakemuksen valmistelusta Suomessa vastasi Museovirasto Suomen Lasimuseon ja lasialan yhteisöjen kanssa.

Visit Finlandin ja Museoviraston opas ilmestynyt

Yhteinen polku -opas tarjoaa työkaluja elävän perinnön vastuulliseen matkailulliseen tuotteistamiseen. Opas on luotu niin elävän perinnön parissa toimivien tahojen kuin matkailuyrittäjienkin käyttöön.

Näytä kaikki artikkelit