Suomen romanien kansallispuvun tekemistä.

Ajankohtaista

Tällä sivulla voit tutustua ajankohtaisiin uutisiin aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimukseen liittyen.

Käsin valmistettua lasia koskeva hakemus Unescoon

Käsin valmistettuun lasiin liittyvä tieto, tekniikka ja taito on ehdolla Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Hakemus on monikansallinen, ja siihen odotetaan ratkaisua Unescolta joulukuussa 2023. Hakemuksen valmistelusta Suomessa vastasi Museovirasto Suomen Lasimuseon ja lasialan yhteisöjen kanssa.

Visit Finlandin ja Museoviraston opas ilmestynyt

Yhteinen polku -opas tarjoaa työkaluja elävän perinnön vastuulliseen matkailulliseen tuotteistamiseen. Opas on luotu niin elävän perinnön parissa toimivien tahojen kuin matkailuyrittäjienkin käyttöön.

Suomen raportti aineettoman sopimuksen toteuttamisesta Unescoon

Museoviraston ja Cuporen koostama 250-sivuinen pituinen raportti valottaa laajasti aineettoman kulttuuriperinnön suojelun tilaa Suomessa. Raportti syntyi laajan kuulemiskierroksen myötä. Tiivistelmä on tulossa kevään aikana.

Kaustislainen viulunsoittoperinne Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon

Suomen toinen kansallinen kohde nimettiin Pariisissa Unescon hallitustenvälisen komitean kokouksessa 15.12.2021. Hakemus nimettiin esimerkilliseksi yhteisöjen osallisuuden osalta. Samalla nimeäminen tuo näkyvyyttä koko Suomen kansanmusiikkikentälle.

Pohjoismainen limisaumaveneperinne Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon

Tällä viikolla Pariisissa kokoontuva aineettoman kulttuuriperinnön hallitustenvälinen komitea on nimennyt 14.12.2021 pohjoismaisen limisaumaveneperinteen Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Ensimmäinen yhteispohjoismainen kohde on synnyttänyt jo monenlaista yhteistyötä yli rajojen.

Museovirasto johtaa kansainvälistä elävän perinnön hanketta

Museovirasto aloittaa uuden, kansainvälisen LIVIND – Luova ja elävä kulttuuriperintö Pohjoisen ulottuvuuden voimavarana -hankkeen. Se tuo yhteen kymmenen Pohjois-Euroopan maata, Pohjolan itsehallinnolliset alueet sekä Saamenmaan.

Näytä kaikki artikkelit