Otsikko Toimeenpano Suomessa

Sopimus Suomessa

Suomi hyväksyi Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta vuonna 2013. Museovirasto vastaa sopimuksen toteuttamisesta Suomessa.

Suomi hyväksyi Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta vuonna 2013. Museovirasto vastaa sopimuksen toteuttamisesta Suomessa. Kansallinen toimeenpanosuunnitelma (2015) linjaa sopimuksen toteuttamista ja Aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelma 2016-2018 tarkentaa sitä. Uusi toimenpideohjelma julkistetaan syksyn 2019 aikana.

Sopimuksen henki edellyttää, että yhteisöillä on keskeinen rooli aineetonta kulttuuriperintöä tunnistettaessa ja määriteltäessä. Sopimusta toteutetaan Suomessa toimilla, jotka edistävät ja turvaavat aineettoman kulttuuriperinnön vaalimista yleensä, esimerkiksi koulutukseen, tutkimukseen tai tallentamiseen liittyen. Tarkoituksena on tukea yhteisöjen edellytyksiä harjoittaa ja siirtää elävää aineetonta kulttuuriperintöään sukupolvelta toiselle.

Sopimusta toteutetaan verkostotoimintana, jonka ytimessä ovat monialaisista toimijaverkostoista kootut elävän perinnön ringit. Toimeenpanon tueksi opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt myös aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän.

Alkuvuodesta 2016 avattu Elävän perinnön wikiluettelo tarjoaa yhteisöille mahdollisuuden esitellä omaa aineetonta kulttuuriperintöään. Elävän perinnön kansalliseen luetteloon valittiin 52 kohdetta vuonna 2017.

Unescon sopimukseen liittyen järjestetään paljon erilaisia seminaareja ja tapahtumia. Sivuiltamme löydät linkit seminaarien puheenvuorojen videotaltiointeihin. Aihetta käsittelevät Museoviraston julkaisut löydät täältä.

Pähkinänkuoressa
- Elävän perinnön wikiluettelossa 150 kohdetta yli 220 eri toimijataholta
- Elävän perinnön kansallisessa luettelossa 52 kohdetta
- Neljä elävän perinnön rinkiä: (käsityörinki, luontorinki, suullisen perinteen rinki sekä kansanmusiikin ja kansantanssin rinki), joissa mukana 60 tahoa
- 20 seminaaria joiden yli 100 videotallennetta Elävä perintö YouTubessa
- Ajankohtaiset kuulumiset Elävä perintö Facebookissa
- Neljä laajaa verkkojulkaisua
- Yli 150 mediaosumaa


Lataa tästä esite (pdf).