Saamelaisia saamenpuvuissa maisemassa.

Sopimus Suomessa

Suomi hyväksyi Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta vuonna 2013. Museovirasto vastaa sopimuksen toteuttamisesta Suomessa.

Suomi hyväksyi Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta vuonna 2013. Museovirasto vastaa sopimuksen toteuttamisesta Suomessa. Kansallinen toimeenpanosuunnitelma (2015) linjaa sopimuksen toteuttamista ja Aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelma 2019-2022 tarkentaa sitä. Uusi kansallinen toimeenpanosuunnitelma tullaan julkaisemaan alkuvuodesta 2024.

Sopimuksen henki edellyttää, että yhteisöillä on keskeinen rooli aineetonta kulttuuriperintöä tunnistettaessa ja määriteltäessä. Sopimusta toteutetaan Suomessa toimilla, jotka edistävät ja turvaavat aineettoman kulttuuriperinnön vaalimista yleensä, esimerkiksi koulutukseen, tutkimukseen tai tallentamiseen liittyen. Tarkoituksena on tukea yhteisöjen edellytyksiä harjoittaa ja siirtää elävää aineetonta kulttuuriperintöään sukupolvelta toiselle.

Sopimusta toteutetaan verkostotoimintana, jonka ytimessä ovat monialaisista toimijaverkostoista kootut elävän perinnön ringit. Toimeenpanon tueksi opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt myös aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän.

Alkuvuodesta 2016 avattu Elävän perinnön wikiluettelo tarjoaa yhteisöille mahdollisuuden esitellä omaa aineetonta kulttuuriperintöään. Elävän perinnön kansallisessa luettelossa on yhteensä 86 kohdetta.

Unescon sopimukseen liittyen järjestetään paljon erilaisia seminaareja ja tapahtumia livenä ja verkossa.

Pähkinänkuoressa

  • Elävän perinnön wikiluettelossa 240 kohdetta yli 400 eri toimijataholta
  • Elävän perinnön kansallisessa luettelossa 86 kohdetta
  • Neljä elävän perinnön rinkiä: (käsityörinki, luontorinki, suullisen perinteen rinki sekä kansanmusiikin ja kansantanssin rinki), joissa mukana yli sata tahoa
  • Lukuisia seminaareja, joiden yli 200 videotallennetta Elävä perintö YouTubessa
  • Ajankohtaiset kuulumiset Elävä perintö Facebookissa
  • Elävän perinnön uutiskirjeen voit tilata täältä.
  • Neljä laajaa verkkojulkaisua.

Lataa esite aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta (pdf).