Asiantuntijaryhmä.

Asiantuntijaryhmä

Aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä on opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä toimielin, joka tukee Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanoa Suomessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän toimikaudelle 2018–2022. Asiantuntijaryhmä tukee Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa. Asiantuntijaryhmä mm. kehittää keinoja aineettoman kulttuuriperinnön eri muotojen moninaisuuden tunnistamiseen ja niiden tallentamiseen, edistää aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen hyviä käytäntöjä sekä arvioi yleissopimuksen yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Asiantuntijaryhmän jäsenet toimikaudella 2018-2022:

Katriina Siivonen, Turun yliopisto (puheenjohtaja)
Johanna Björkholm, Åbo Akademi
Risto Blomster, Suomalaisen kirjallisuuden seura
Ulla-Maija Forsberg, Kotimaisten kielten laitos
Johanna Lilja, Kansalliskirjasto
Kristina Linnovaara, Svenska litteratursällskapet i Finland
Tiina Merisalo, Museovirasto
Ira Vihreälehto, Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura
Staffan Beijar, Ahvenanmaan museo
Antti Huntus, Taiteen edistämiskeskus

Pysyvät asiantuntijat

Matti Hakamäki, Kansanmusiikki-instituutti, Kansanmusiikin ja kansantanssin rinki
Pekka Huttu-Hiltunen, Runolaulu-Akatemia, Suullinen rinki
Kikka Jelisejeff, Taitoliitto, Käsityörinki
Reetta Karhunkorva, Lusto - Suomen Metsämuseo, Luontorinki
Ulla Salmela, Museovirasto

Asiantuntijasihteerit
Leena Marsio, Museovirasto
Mirva Mattila, Opetus-ja kulttuuriministeriö