Unescon nettisivut

Haku Unescoon

Suomen on mahdollista tehdä esityksiä Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin.

Osana Unescon sopimuksen toteuttamista suomalaisia aineettoman kulttuuriperinnön kohteita ja hyviä käytäntöjä on mahdollista hakea Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin. Ensimmäinen kohde on saunomisperinne Suomessa (päätös 12/2020). Toisena kohteena haetaan Kaustislaista viulunsoittoa (päätös 12/2021). Suomi on lisäksi mukana pohjoismaista limisaumavenettä koskevassa monikansallisessa hakemuksessa (päätös 12/2021).

Suomessa luettelointia toteutetaan kahdessa tasossa. Elävän perinnön wikiluettelossa esitellään esimerkkejä aineettomasta elävästä kulttuuriperinnöstä Suomessa ja siihen on jatkuva haku. Elävän perinnön wikiluettelosta on mahdollista hakea Elävän perinnön kansalliseen luetteloon, johon seuraava haku järjestetään vuonna 2022. Kansallisesta luettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin. Päätökset kansalliseen luetteloon otettavista sekä Unescon luetteloihin tehtävistä ehdotuksista tekee Opetus- ja kulttuuriministeriö aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän sekä Museoviraston esityksestä yhteisöjen hakemusten perusteella. Seuraava aiehaku Unescon luetteloihin järjestetään alkuvuonna 2022.

Suomen on mahdollista olla mukana myös monikansallisissa hakemuksissa. Asianosaisten suomalaisten tahojen on mahdollista osoittaa kiinnostuksensa olla mukana jonkin muun maan vetämässä aloitteessa ja lähettää perustelut mukaan lähtemisestä arvioitavaksi Museovirastoon valitsemanaan ajankohtana. Lisätietoja löydät tästä liitteestä.

Unescon luetteloihin voidaan esittää enintään yhtä kansallista kohdetta vuosittain. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta valmisteluvastuu on Museovirastolla yhteistyössä kohteiden taustayhteisöjen kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö toimittaa lopullisen hakemuksen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sihteeristölle. Määräaika on vuosittain maaliskuun lopussa ja kerrallaan Unesco käsittelee 50 hakemusta. Tällä hetkellä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloissa on jo 584 kohdetta 131 maasta.

Tutustu myös


Lisätiedot
Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio@museovirasto.fi, puh. 029533 6017
Mirva Mattila, opetus- ja kulttuuriministeriö, mirva.mattila@minedu.fi, puh. 0295 33 0269