Unescon nettisivut

Haku Unescoon

Unescon kansainväliset aineettoman kulttuuriperinnön luettelot ovat upea tietovaranto! Suomella on luetteloissa tällä hetkellä neljä kohdetta.

Osana Unescon sopimuksen toteuttamista suomalaisia aineettoman kulttuuriperinnön kohteita ja hyviä käytäntöjä on mahdollista hakea Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin. Suomen kohteet Unescon luetteloissa ovat saunomisperinne Suomessa (2020), kaustislainen viulunsoitto (2021) sekä monikansalliset pohjoismainen limisaumaveneperinne (2021) ja käsin valmistettuun lasiin liittyvä tieto, taito ja tekniikat (2023).

Suomessa luettelointia toteutetaan kahdessa tasossa. Elävän perinnön wikiluettelossa esitellään esimerkkejä aineettomasta elävästä kulttuuriperinnöstä Suomessa ja siihen on jatkuva haku. Elävän perinnön wikiluettelosta on mahdollista hakea Elävän perinnön kansalliseen luetteloon, johon seuraava haku järjestetään alkuvuonna 2023. Kansallisesta luettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin. Päätökset kansalliseen luetteloon otettavista sekä Unescon luetteloihin tehtävistä ehdotuksista tekee Opetus- ja kulttuuriministeriö aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän sekä Museoviraston esityksestä yhteisöjen hakemusten perusteella. Seuraavan kansallisen haun aikataulu Unescon luetteloihin on toistaiseksi avoinna. Ennen hakua arvioidaan jo läpi menneiden kohteiden toimintaa ja nimeämisen vaikutuksia.

Suomen on mahdollista olla mukana myös monikansallisissa hakemuksissa. Asianosaisten suomalaisten tahojen on mahdollista osoittaa kiinnostuksensa olla mukana jonkin muun maan vetämässä aloitteessa ja lähettää perustelut mukaan lähtemisestä arvioitavaksi Museovirastoon valitsemanaan ajankohtana. Lisätietoja löydät tästä liitteestä.

Unescon luetteloihin voidaan esittää enintään yhtä kansallista kohdetta vuosittain. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta valmisteluvastuu on Museovirastolla yhteistyössä kohteiden taustayhteisöjen kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö toimittaa lopullisen hakemuksen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sihteeristölle. Määräaika on vuosittain maaliskuun lopussa ja kerrallaan Unesco käsittelee 50 hakemusta. Tällä hetkellä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloissa on jo 730 kohdetta 145 maasta.


Tutustu myös


Lisätiedot
Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio@museovirasto.fi, puh. 029533 6017
Mirva Mattila, opetus- ja kulttuuriministeriö, mirva.mattila@gov.fi, puh. 0295 33 0269