Unescon nettisivut

Haku Unescoon

Suomen on mahdollista tehdä esityksiä Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö teki kesäkuussa 2018 päätöksen koskien Suomen esitystä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, johon valmistaudutaan esittämään kahta kohdetta. Ensimmäisenä kohteena esitetään haettavaksi saunomisperinnettä Suomessa ( haku 03/2019, päätös 12/2020) ja toisena kohteena Kaustislaista viulunsoittoa (haku 03/2020, päätös 12/2021).

Luetteloihin voidaan esittää vuosittain enintään yhtä kansallista kohdetta. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta valmisteluvastuu on Museovirastolla yhteistyössä kohteiden taustayhteisöjen kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö toimittaa lopullisen hakemuksen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sihteeristölle. Määräaika on vuosittain maaliskuun lopussa ja kerrallaan Unesco käsittelee 50 hakemusta. Tällä hetkellä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloissa on jo yli 500 kohdetta 122 maasta.

Loppuvuodesta 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi 52 kohdetta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Museovirasto avasi keväällä 2018 kansallisen luettelon kohteille mahdollisuuden osoittaa kiinnostuksensa hakea Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin. Hakemuksia saatiin 18 kpl.

Suomessa luettelointia toteutetaan kahdessa tasossa. Elävän perinnön wikiluettelossa esitellään esimerkkejä aineettomasta elävästä kulttuuriperinnöstä Suomessa ja siihen on jatkuva haku. Elävän perinnön wikiluettelosta on mahdollista hakea Elävän perinnön kansalliseen luetteloon, johon edellinen haku on järjestetty vuonna 2019, ja seuraava haku järjestetään aikaisintaan 2021. Kansallisesta luettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin. Päätökset kansalliseen luetteloon otettavista sekä Unescon luetteloihin tehtävistä ehdotuksista tekee Opetus- ja kulttuuriministeriö aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän sekä Museoviraston esityksestä yhteisöjen hakemusten perusteella.

Tutustu myös


Lisätiedot
Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio(at)museovirasto.fi, puh. 029533 6017
Mirva Mattila, opetus. ja kulttuuriministeriö, mirva.mattila(at)minedu.fi, puh. 0295 33 0269