Unesco banneri3

Ansökning till Unesco

Ansökningar till Unescos listor

Till Unescos konvention hör förteckningar över det immateriella kulturarvet på såväl nationell som internationell nivå. I Unescos nivå finns det en lista över mänsklighetens immateriella kulturarv, lista över immateriellt kulturarv som kräver brådskande tryggande och ett register över goda förfaranden för att trygga det immateriella kulturarvet. Förteckningen är ett verktyg med vars hjälp man kan identifiera, beskriva och förmedla information om det levande kulturarvet. Det finns redan över 450 element från 117 länder i Unescos internationella listor.

I Finland samlas exempel på immateriellt kulturarv i Wiki-förteckning över levande kulturarv, varifrån det är möjligt att ansöka om upptagning i den nationella förteckningen. I november 2017 antog utbildnings- och kulturministeriet 52 element i den nationella förteckningen över levande kulturarv. Av dessa element kan Finland föreslå element för upptagning i Unescos listor och register.


Finland förbereder sig att föreslå två element till Unescos förteckning över det immateriella kulturarvet. Först inleds beredningen av ett förslag som gäller bastutraditionen. Förslaget lämnas till Unesco i mars 2019. Följande beredning gäller fioltraditionen i Kaustby. Pressmeddelanden här.

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om Finlands förslag. Nationella förslag kan man ansöka om till Unesco med maximalt ett element per år. Dessutom är det möjligt att lämna in multinationella ansökningar.

Läsa mera om processen och kriterier i Finland här.

Läsa mera om Unescos processes och kriterier här.