Otsikko Toimeenpano Suomessa

Genomförandet i Finland

Finland ratificerade Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet 2013. Museiverket ansvarar för genomförandet i Finland.

Finland ratificerade Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet 2013. Konventionen antogs år 2003 av Unescos generalförsamling. Museiverket har på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet berett en Plan för nationellt genomförande av konventionen och Åtgärdsprogrammet 2019-2022. Den nya plan för nationellt genomförande av konventionen publiceras i 2023.

Konventionens anda förutsätter att lokalsamhällen spelar en viktig roll vid identifiering och definiering av det immateriella kulturarvet. Därför föreslår man att konventionen nationellt genomförs genom nätverksverksamhet och framhäver att lokalsamhällen och intressentgrupper deltar i arbetet.

Implementeringen av konventionen kommer att genomföras genom ett nationellt nätverk bestående av både områdesspecifika och tvärsektoriella arbetsgrupper – s.k. kretsar för levande kulturarvet – som koordinerar arbetet. Undervisnings- och kulturministeriet har dessutom tillsatt en expertgrupp för det immateriella kulturarvet som stödjer genomförandet.

Enligt konventionen ska det upprättas en förteckning över det immateriella kulturarvet. I Finland har detta genomförts genom en wiki-förteckning, där olika grupper ges möjlighet att själva presentera sitt immateriella kulturarv. Wiki-förteckningen över levande kulturarv öppnade 2016 och i dagsläget finns det över 210 artiklar från över 250 grupper i fem olika språk. År 2017 valdes 52, och år 2020 valdes 12 levande immateriella kulturarv ut till Finlands nationella förteckning. Se på alla artiklar här.

Sammanfattning

- Wiki-förteckningen över Levande kulturarv innehåller idag mer än 210 artiklar från mer än 250 grupper.
- 64 immateriella kulturarv har utsetts till Nationella förteckningen.
- Fyra kretsar (hantverk, natur, folkmusik och -dans, muntliga traditioner) för immateriella kulturarvet har etablerats med 60 deltagande organisationer.
- många seminarier och över 150 filmer i Elävä perintö YouTubekanal
- Aktuella nyheter på Elävä perintö Facebook
- Fyra omfattande webbpublikationer.

Ladda ner broschyren här (pdf).