Otsikko Toimeenpano Suomessa

Genomförandet i Finland

Finland godkände Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet 2013. Museiverket ansvarar för genomförandet i Finland.

Finland godkände Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet 2013. Konventionen antogs år 2003 av Unescos generalkonferens. Museiverket har på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet berett en Plan för nationellt genomförande av konventionen (2015) och Åtgärdsprogrammet 2016-2018 (2016).

Konventionens anda förutsätter att lokalsamhällen spelar en viktig roll vid identifiering och definiering av det immateriella kulturarvet. Därför föreslår man att konventionen nationellt genomförs genom nätverksverksamhet och framhäver att lokalsamhällen och intressentgrupper deltar i arbetet.

För genomförandet av konventionen bildas ett nationellt aktörsnät med branschspecifika och spontantetablerade kretsar i centrum. Undervisnings-
och kulturministeriet tillsatte en expertgrupp för det immateriella kulturarvet i september 2014. Gruppen tjänstgör som stöd för genomförandet av konventionen och som expert i frågor kring det immateriella kulturarvet.

Konventionen omfattar även att det upprättas en förteckning över det immateriella kulturarvt. I Februari 2016 öppnas en wiki-förteckning över levande kulturarv. Mälet och syftet med förteckningen är att tillsammans med olika grupper, föreningar och andra organisationer samla information och pä ett omfattande sätt presentera det levande immateriella kulturarver i Finland. Det finns redan 140 artiklar från över 200 grupper i fem olika språk! Se på alla artiklar här.

I ett nötskal
- Wiki-förteckningen över Levande kulturarv har redan 150 artiklar från 220 samhällen
- 52 element i Nationella förteckningen
- Fyra kretsar för immateriella kulturarvet (hantverkarkrets, naturkrets, krets för folkmusik och folkdans och för muntliga traditioner) med 60 organisationer.
- 20 seminarier och över 100 videon i Elävä perintö YouTube
- Tidliga nyheter i Elävä perintö Facebook
- Fyra vid webbpublikationer.

Ladda ner broschyren här (pdf).