Diplomi crop

Nationella förteckningen

Undervisnings- och kulturministeriet i Finland har valt sammanlagt 64 element till den nationella förteckningen över det levande kulturarvet: 54 element i 2017 och 12 element i 2020. Den nationella förteckningen kompletteras regelbundet och nästa gång man kan ansöka om införande i förteckningen är tidigast i 2021. Nationella förteckningen är en del av implementering av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet, som Finland ratificerades år 2013.

Olika former av det immateriella kulturarvet finns rikligt representerade i den nationella förteckningen över det levande kulturarvet och med finns objekt från nästan hela Finland. I den nationella förteckningen finns flera festtraditioner, bland annat att lägga ut ljus på begravningsplatser på julaftonen, utlysningen av julfriden i Åbo, magisterpromoveringen och bränning av påskbrasor. En stor grupp utgörs av olika hantverkstraditioner: glasblåsning, korsnäströjan och tillverkning av folkdräkter. Naturrelaterade objekt finns det flera av i förteckningen: svampplockning, bygge av och segling med klinkbyggda båtar samt Tornedalens älvfiskekultur. Scenkonst finns också representerat: fiolspel från Kaustby, tango, romernas sångtradition, menuetten och logdanser. Förteckningen omfattar även mattraditioner, spel och muntliga traditioner.

Valet till Nationella förteckningen över det levande kulturarvet är ett erkännande för föreningar som bedriver verksamhet förknippad med traditionerna. Förteckningen ökar traditionernas synlighet. Samtidigt är den ett steg närmare ett erkännande på internationell nivå.

Den nationella förteckningen över det levande kulturarvet baseras på förslag från Museiverket och expertgruppen för det immateriella kulturarvet. Förslagen har även bedömts av aktörer inom olika branscher.

Bakgrunden till den nationella förteckningen är Wikiförteckningen över det levande arvet, till vilken man kan ansöka kontinuerligt. Wikiförteckningen omfattar redan 175 artiklar från fler än 240 aktörer på fem olika språk. Från den nationella förteckningen är det möjligt att senare ansöka till Unescos internationella listor över det immateriella kulturarvet.

Mera information

Mer information

Leena Marsio, Specialsakkunnig, Museiverket, leena.marsio(at)museovirasto.fi +358 29533 6017