Diplomi sienestyksen hyväksymisestä osaksi Suomen Elävän perinnön kansallista luetteloa.

Kansallinen luettelo

Elävän perinnön kansallisessa luettelossa on 86 kohdetta. Valinta luetteloon on tunnustus perinteiden parissa toimiville yhteisöille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt Elävän perinnön kansalliseen luetteloon yhteensä 86 kohdetta. Kansallisessa luettelossa ovat laajasti edustettuina aineettoman kulttuuriperinnön alat ja kohteita on mukana lähes kaikkialta Suomesta. Kansallisessa luettelossa on mukana useita juhlaperinteitä, mm. kynttilöiden vieminen hautausmaalle jouluaattona, joulurauhan julistus Turussa, maistereiden promovoiminen ja pääsiäiskokkojen polttaminen. Toisen suuren ryhmän muodostavat erilaiset käsityöperinteet, kuten lasinpuhallus, korsnäsinpaita, ja kansallispuvun valmistaminen. Lisäksi luettelossa on luontoon liittyviä kohteita, mm. sienestys, limisaumaisten puuveneiden veisto ja niillä purjehtiminen sekä Tornionjokilaakson koskikalastuskulttuuri, sekä esittäviä taiteita, kuten kaustislainen viulunsoitto, tango, romanien lauluperinne, menuetti ja lavatanssit. Myös ruokaperinteitä, pelejä ja suullisia perinteitä löytyy luettelosta.

Valinta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon on tunnustus perinteiden parissa toimiville yhteisöille. Luettelo tuo vahvempaa näkyvyyttä perinteille. Samalla se on askeleen lähempänä kansainvälisen tason tunnustusta. Aineettoman kulttuuriperinnön merkitys ihmisille sekä tämän perinnön eläminen ja muuntuminen arjessa ja juhlassa ovat olleet tärkeitä piirteitä, kun kohteita on nimetty kansalliselle listalle. Mukana on ilmiöitä, jotka ovat laajasti tunnettuja ja osana suuren ihmisjoukon elämää. Osa ilmiöistä elää suppeamman yhteisön kannattelemana.

Taustalla on Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta, jonka Suomi ratifioi vuonna 2013. Luettelointi on työkalu, jonka avulla voidaan tunnistaa, kuvata ja välittää tietoa elävästä perinteestä.

Elävän perinnön kansallinen luettelo pohjautuu Museoviraston ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän esityksiin. Ehdotuksia ovat arvioineet myös eri alojen toimijat. Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin haettavien kohteiden on ensin oltava kansallisessa luettelossa. Suomen esityksistä päättää opetus- ja kulttuuriministeriö Museoviraston esityksestä. Kansallisia ehdotuksia on mahdollista hakea Unescoon enimmillään yksi kohde vuosittain, lisäksi on mahdollista hakea monikansallisia kohteita tai kohteita hyvien suojelukäytäntöjen rekisteriin.

Kansallisen luettelon taustalla on Elävän perinnön wikiluettelo, johon on jatkuva haku. Wikiluettelossa on mukana jo 240 artikkelia yli 400 toimijataholta kuudella eri kielellä.

Lisätietoja


Lisätietoja
Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio(at)museovirasto.fi, puh. 0295 33 6017
Mirva Mattila, opetus- ja kulttuuriministeriö, mirva.mattila(at)gov.fi, puh. 0295 33 0269