Kansikuvakollaasi syksy2 1124x562

LIVIND-hanke

LIVIND – Luova ja elävä kulttuuriperintö Pohjoisen ulottuvuuden alueiden voimavarana -hanke vahvistaa elävän perinnön roolia Pohjois-Euroopassa. Mukana on yhdeksän maata Pohjoisen ulottuvuuden alueelta. Pääosin ulkoministeriön rahoittama hanke jatkuu kesään 2024 asti.

Elävä kulttuuriperintö pitää sisällään monia mahdollisuuksia kestäviin ja eettisiin toimintatapoihin, jotka tukevat pohjoisten alueiden yhteisöjen hyvinvointia ja elinkeinoja. Hankkeessa kootaan hyviä käytäntöjä ja vahvistetaan kumppanuuksia pohjoisen ulottuvuuden alueilla.

Työ aineettoman kulttuuriperinnön hyväksi saa uutta nostetta Luova ja elävä kulttuuriperintö Pohjoisen ulottuvuuden alueiden voimavarana -hankkeesta. Hankkeessa tunnistetaan ja kerätään hyviä käytäntöjä elävän perinnön kestävästä käytöstä esimerkiksi matkailussa ja palveluissa sekä erilaisissa työ- ja toimintatavoissa. Hanke alkoi syyskuussa 2021, ja se toteutetaan Museoviraston johdolla.

Perustana kansainvälinen yhteistyö

Aineettoman kulttuuriperinnön hyväksi on tehty pitkään kansainvälistä yhteistyötä. Hankkeeseen osallistuvat maat ovat esimerkiksi ratifioineet Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen. Se velvoittaa maita tunnistamaan ja suojelemaan perinnettään yhteisölähtöisesti. Hanketyön tärkeitä pohjapuita ovat lisäksi Faron sopimus, joka korostaa kulttuuriperinnön yhteiskunnallista merkitystä, sekä YK:n Agenda 2030 -ohjelman kestävän kehityksen tavoitteet.

Verkosta voimaa

Hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti verkkovälitteisyyttä, kuten webinaareja, työpajoja ja yhteisiä kehittämissovelluksia, jotka tukevat erilaisten tahojen kuten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välistä vaihtoa. Lisäksi hankkeessa kootaan ja jäsennetään tutkimustietoa elävän perinnön kehittämistyön tueksi. Hankkeen lopuksi valmistuu verkosta saatava avoin tietopankki, johon kerätään löydetyt hyvät käytännöt sekä kokemuksia hankkeessa tehtävistä kokeiluista.

Pohjoinen näkökulma

Hanke toteutetaan pohjoisen ulottuvuuden toiminta-alueella. Mukana on yhdeksän Pohjois-Euroopan maata mukaan lukien Pohjolan itsehallintoalueet sekä Saamenmaa. Tavoitteena on vahvistaa näiden pohjoisten maiden ja alueiden eri toimijoiden verkottuneisuutta, ruokkia uusia kumppanuuksia sekä elävää perintöä voimistavia aloitteita. Tutustu linkissä hankekumppaneihimme.

LIVIND hanke jatkaa vuoteen 2024 asti

Alun pitäen LIVIND-hanke suunniteltiin jatkuvan toukokuulle 2023, mutta saadun lisärahoituksen turvin hanke jatkuu vuodella, kesään 2024. Hankkeen päärahoittaja on ulkoministeriö (IBA-rahoitus). Lisäksi hanketta rahoittavat Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuus NDCP sekä Museovirasto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 463 000 euroa.

Liity hankkeen e-postituslistalle (englanniksi, linkki aukeaa uudessa ikkunassa)

LIVIND-hankkeen mediatiedote (10/2021)

Lisää hankkeesta Unescon sivuilla.

Avauswebinaarin 2021 tallenteen löydät täältä.

Lisätietoja

Elisa Kraatari, projektikoordinaattori, elisa.kraatari(at)museovirasto.fi, p. +358 295 33 6075
Leena Marsio, erikoisasiantuntija, leena.marsio(at)museovirasto.fi, p. +358 295 336 017