LIVIND collage 1

LIVIND-hanke

LIVIND – Luova ja elävä kulttuuriperintö Pohjoisen ulottuvuuden alueiden voimavarana -hanke vahvistaa elävän perinnön roolia Pohjois-Euroopassa. Mukana on 10 maata Pohjoisen ulottuvuuden alueelta. Pääosin ulkoministeriön rahoittama hanke jatkuu toukokuulle 2023 asti.

Elävä kulttuuriperintö pitää sisällään monia mahdollisuuksia kestäviin ja eettisiin toimintatapoihin, jotka tukevat pohjoisten alueiden yhteisöjen hyvinvointia ja elinkeinoja. Hankkeessa kootaan hyviä käytäntöjä ja vahvistetaan kumppanuuksia pohjoisen ulottuvuuden alueilla.

Työ aineettoman kulttuuriperinnön hyväksi saa aivan uutta nostetta Luova ja elävä kulttuuriperintö Pohjoisen ulottuvuuden alueiden voimavarana -hankkeesta, joka alkoi Museoviraston johdolla syyskuun alussa. Hankkeessa tunnistetaan ja kerätään hyviä käytäntöjä elävän perinnön kestävästä käytöstä esimerkiksi matkailussa ja palveluissa sekä erilaisissa työ- ja toimintatavoissa.

Hankkeen perustana on pitkäaikainen kansainvälinen työ aineettoman kulttuuriperinnön hyväksi. Lähes kaikki hankkeeseen osallistuvat maat ovat ratifioineet Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen. Se velvoittaa tunnistamaan ja suojelemaan perinnettä yhteisölähtöisesti. Hanketyön pohjapuita ovat lisäksi Faron sopimus, joka korostaa kulttuuriperinnön yhteiskunnallista merkitystä, sekä YK:n Agenda 2030 -ohjelman kestävän kehityksen tavoitteet.

Hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti verkkovälitteisyyttä, kuten webinaareja, työpajoja ja yhteisiä kehittämissovelluksia, jotka tukevat erilaisten tahojen kuten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välistä vaihtoa. Lisäksi hankkeessa kootaan ja jäsennetään tutkimustietoa elävän perinnön kehittämistyön tueksi. Hankkeen lopuksi valmistuu verkosta saatava avoin tietopankki, johon kerätään löydetyt hyvät käytännöt sekä kokemuksia hankkeessa tehtävistä kokeiluista.

Hanke toteutetaan pohjoisen ulottuvuuden toiminta-alueella, joka kattaa pohjoisten EU-maiden lisäksi Venäjän, Norjan ja Islannin. Mukana on kymmenen Pohjois-Euroopan maata, Pohjolan itsehallintoalueet sekä Saamenmaa. Tavoitteena on vahvistaa näiden pohjoisten maiden ja alueiden eri toimijoiden verkottuneisuutta, ruokkia uusia kumppanuuksia sekä elävää perintöä voimistavia aloitteita.

Hanke on pääosin rahoitettu ulkoministeriön Itämeren, Barentsin ja Arktisen alueen yhteistyötä tukevista varoista. Hanketta johtaa Museovirasto.

LIVIND-hankkeen esittely Museoviraston Ajankohtaista-sivulla (6. lokakuuta 2021)

Lisätietoja

Elisa Kraatari, projektikoordinaattori, elisa.kraatari(at)museovirasto.fi, p. +358 295 33 6075

Leena Marsio, erikoisasiantuntija, leena.marsio(at)museovirasto.fi, p. +358 295 336 017