LIVIND webinaari Suomi

LIVIND-webinaari: elävä perintö ja kestävä kehitys

Miten elävä kulttuuriperintö ja kestävä kehitys linkittyvät toisiinsa? Minkälaisia toimintatapoja alan toimijat ovat kehittäneet? Mitä juuri minä voin omassa työssäni tehdä enemmän? Näihin kysymyksiin keskityttiin webinaarissa 9. maaliskuuta ja työpajassa 16. maaliskuuta 2022.

WEBINAARI, KE 9. 3. 2022 KLO 13.00-15.30

Webinaarissa 9. maaliskuuta kuultiin LIVIND-hankkeen etenemisestä ja miten hankkeessa voi olla mukana. Asiantuntijapuheenvuoroissa kuultiin, miten YK:n Agenda 2030 ja kestävän kehityksen 17 tavoitetta linkittyvät elävän perinnön työhön. Lisäksi opittiin, miten kotiseutuyhdistykset, luontoalan ja käsityökentän toimijat edistävät kestävää kehitystä työssään. Lisäksi webinaarissa julkistettiin Museoviraston ja Visit Finlandin opas elävän perinnön vastuulliseen matkailulliseen tuotteistamiseen. Lisäbuustauksen webinaariin toi hurmaava Puhti Duo!

Webinaari oli yksi Euroopan kulttuuriympäristöpäivät -tapahtumista (European Heritage Days, EHD), joissa vuoden teemana on Kestävä perintö.

Löydät sivun alaosasta webinaarin taltioinnin sekä esitellyt diat!

TYÖPAJA, KE 16. 3. 2022 KLO 14.00-16.00

Viikko webinaarin jälkeen pidettiin kestävyyden teemoihin syventynyt työpaja 16. maaliskuuta. Osallistujat kutsuttiin työskentelemään LIVIND-hankkeen Howspace-alustalla, jakamaan kokemuksia muiden toimijoiden kanssa ja keskustelemaan kestävyyden ja elävän perinnön välisistä kytkennöistä.

Kaikille avoimet ja ilmaiset tapahtumat toteutettiin suomeksi. Webinaariin osallistui noin 55 ja työpajaan noin 25 henkilöä.

TULOSSA LISÄÄ AVOIMIA, KANSAINVÄLISIÄ TAPAHTUMIA

Vuoden 2022 aikana LIVIND-hankkeessa on luvassa useiden englanninkielisten webinaarien ja työpajojen sarja. Tarjolla on siis hieno mahdollisuus oppia lisää kestävästä kehityksestä, kasvattaa kansainvälistä verkostoaan ja tuoda esiin jo tehtyä työtä.

Tapahtumat on tarkoitettu perinteen harjoittajille, kulttuurialan toimijoille, järjestöille, museoväelle, tutkijoille, taiteilijoille, yrittäjille ja kaikille asiasta kiinnostuneille! Toivomme saavamme koolle laajan joukon ihmisiä, jotka työskentelevät elävän perinnön eri alojen parissa: käsityöt, esittävät taiteet, luontoon liittyvät perinteet, suullinen perintö, juhlat, ruoka jne.

OHJELMA 9. 3. 2022

13.00 Tervetuloa kestävään tulevaisuuteen! Leena Marsio, Museovirasto
13.05 LIVIND-hanke – elävä perintö ja kestävä kehitys Pohjois-Euroopassa, Elisa Kraatari, Museovirasto
13.20 Kulttuurisesti kestävä kehitys ja Agenda2030, Antti Huntus, Taiteen edistämiskeskus
13.35 Yhteinen polku – Opas elävän perinnön vastuulliseen matkailulliseen tuotteistamiseen, Susanna Markkola, Visit Finland
13.50 Puhti Duo - hurmaavat Anne-Mari Kivimäki ja Reetta Iles
14.00 Kahvitauko
14.10 Perinnetaitoja, ilmastokampanjoita ja energiapihiyttä – yhdistykset kestävän kotiseututyön asialla, Marika Punamäki, Suomen Kotiseutuliitto
14.20 Monialainen kestävyys. Museoviraston Elisa Kraatarin jututettavina Reetta Karhunkorva Lusto - Suomen Metsämuseosta ja Kikka Jelisejeff Taitoliitosta
14.50 Jakautuminen pienryhmiin
15.20 Yhteenveto
15.30 Webinaari päättyy

Webinaari videolla

Webinaarissa esitellyt diat

LIVIND Suomen webinaari ja työpaja toteutettiin osana Euroopan kulttuuriperintöpäiviä


Euroopan kulttuuriympäristöpäivien 2022 teema Kestävä perintö
kutsuu tekoihin kestävän kulttuuriperinnön ja huomisen puolesta.