Polku22

Visit Finlandin ja Museoviraston opas ilmestynyt

Yhteinen polku -opas tarjoaa työkaluja elävän perinnön vastuulliseen matkailulliseen tuotteistamiseen. Opas on luotu niin elävän perinnön parissa toimivien tahojen kuin matkailuyrittäjienkin käyttöön.

Visit Finlandin ja Museoviraston yhteistyönä on julkaistu opas Yhteinen polku – Opas elävän perinnön vastuulliseen matkailulliseen tuotteistamiseen. Oppaan tarkoituksena on tukea elävän perinnön vastuullista käyttöä matkailussa. Opas on tarkoitettu sekä elävän perinnön parissa toimiville tahoille että matkailuyrittäjille.

Vastuullisten toimintatapojen merkitys matkailussa on kasvanut viime vuosina kohisten. Matkailusta tuttu ”live like a local” -trendi limittyy tiiviisti elävään kulttuuriperintöön. Yhä useampi matkailija toivoo matkaltaan kestäviä palveluita.

Matkailijalle kulttuuriperinnön vaaliminen on yksi osoitus vastuullisesta toiminnasta. Kestävää kehitystä lähestytään oppaassa ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Oppaassa esitellään myös elävän perinnön tuotteistamisen polku, työkalu, jolla alan toimijoita opastetaan käytännönläheisesti seitsemän askeleen kautta.

Oppaan kehittämiseen on osallistunut joukko elävän perinnön ja matkailun asiantuntijoita työpajassa keväällä 2021. Käsikirjoituksen laati Hanna Puro, oppaan toimittivat Susanna Markkola Visit Finlandista sekä Emma Harju ja Leena Marsio Museovirastosta.

Omaleimainen perinne erottautumisen keinona

Elävälle perinnölle parasta suojelua on perinteen harjoittaminen, mihin matkailu voi tarjota monia välineitä osallistumisesta oppimiseen. Matkailijoiden kiinnostus ja kunnioitus perinnettä kohtaan voi vahvistaa myös perinnetoimijoiden omaa kulttuurista identiteettiä sekä eri alueiden paikallista identiteettiä.

Elävän perinnön matkailullinen tuotteistaminen tarjoaa perinnetoimijoille mahdollisuuden vahvistaa toimintansa taloudellista kestävyyttä ja avartaa käsityksiä omasta perinnöstä sekä identiteetistä. Paikkaan juurtuva, omintakeinen elävä perintö voi olla matkailutoimijalle markkinoilla erottautumisen keino.

Jokainen yhteisö liittää omiin perinteisiinsä erilaisia arvoja ja käsityksiä sen omistajuudesta. Niinpä aineettoman kulttuuriperinnön tuotteistamiseen liittyykin paitsi mittaamaton määrä mahdollisuuksia, myös vastuita, jotka tulee ottaa huomioon sen eettisessä ja vastuullisessa tuotteistamisessa. Tervetuloa mukaan yhteiselle polulle!

Lataa opas Visit Finlandin sivuilta

Lisätietoja

Leena Marsio, erikoisasiantuntija, Museovirasto leena.marsio@museovirasto.fi

Susanna Markkola, Manager, Cultural Tourism, Business Finland, susanna.markkola@businessfinland.fi

Tutustu myös Matkailu ja elävä perintö -webinaarin materiaaleihin (2021)