Kylpypyyhkeisiin kietoutuneet naiset järvilaiturilla.

Julkaisut

Tällä sivulla esitellään julkaisuja, jotka liittyvät Unescon sopimukseen Suomessa sekä aineettomaan elävään kulttuuriperintöön. Elävän perinnön wikiluettelossa on kunkin artikkelin lopussa lähdeluettelo sekä lukuisia linkkejä lisätietoon.

Aineetonta kulttuuriperintöä ja siihen liittyviä teemoja tuodaan esiin myös julkaisujen avulla. Verkkojulkaisu Elossa - luonto ja elävä kulttuuriperintö (toim. Leena Marsio ja Aura Kivilaakso) esittelee yhdeksän asiantuntija-artikkelin valossa luontosuhteen eri puolia. Verkkojulkaisu Itsetekemisen perinne - käsityö elävänä kulttuuriperintönä (Toim. Aura Kivilaakso, Marketta Luutonen ja Leena Marsio. Museovirasto 2017) tarkastelee käsityöperinnettä ja -kulttuuria monesta eri näkökulmasta. Myös muihin elävän perinnön aloihin liittyviä verkkojulkaisuja on tulossa.

Sopimuksen toimeenpanoa valmisteltaessa valmistui kaksi tutkimusraporttia. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore toimi valmisteluvaiheessa (2014–2015) Museoviraston kumppanina tutkimuksen osalta. Hankkeen loppuraportti Elävä aineeton kulttuuriperintö (toim. Anna Kanerva ja Ritva Mitchell. Cupore 2015) avaa sopimuksen toteuttamiseen liittyviä näkemyksiä kentältä ja asiantuntijoilta. Esimerkkejä Unescon 2003 yleissopimuksen toteuttamisesta verrokkimaissa (Leena Marsio. Cupore 2014) on laaja katsaus Unescon sopimuksen toteuttamiseen 15 eri maassa.

Tutustu myös Suomen Kotiseutuliiton vuosikirjaan 2015, jolloin teemana oli Aineettoman läsnäolo – Kulttuuriperinnön tulkintoja. Vuosikirjan artikkelit tarjoavat kiinnostavan ja monipuolisen kattauksen aineettomasta kulttuuriperinnöstä tulkintoineen. Teoksen 23 artikkelin kirjoittajat ovat kulttuuriperinnön asiantuntijoita, tutkijoita ja harrastajia.