Hyrra FI

Perintöhyrrä

Museoviraston ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran Perintöhyrrä johdattelee lapset keskustelemaan elävästä perinnöstä kestävän kehityksen näkökulmasta. Työkalu on julkaistu kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Perintöhyrrä on uusi työkalu, jonka avulla erilaisten ryhmien on mahdollista viritellä mutkatonta keskustelua kulttuuriperinnöstä tai johdatella eri-ikäisiä oppijoita syvempään pohdintaan. Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta ja mahdollistaa monipuolinen keino lähestyä kulttuuriperintöä. Työkalun ovat suunnitelleet Museovirasto ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura yhteistyössä opettajien ja kasvattajien kanssa.

Perintöhyrrä on suunnattu opettajille, kasvattajille, harrastusryhmien ohjaajille ja kaikille kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille. Hyrrän otsikointi noudattaa opetussuunnitelmien laaja-alaisen osaamisen arvoperustaa ja kannustaa oppilaiden ja opettajien yhteiseen oppimisprosessiin.

Perintöhyrrän kysymykset vievät elävän kulttuuriperinnön ja kestävän kehityksen äärelle. Aineeton kulttuuriperintö on elävää perinnettä, joka on läsnä ihmisten elämässä. Elävää perintöä ovat esimerkiksi juhlat, käsityötaidot, tanssi ja musiikki, suullinen perinne sekä ruokaan tai luontoon liittyvät elävät perinteet. Se koskettaa meitä kaikkia arjessa ja juhlassa, työssä ja harrastuksissa. Pohtimalla vastauksia hyrrän kysymyksiin avautuu myös uusia näkökulmia kestävään kehitykseen ja ymmärrykseen siitä, millaisia muutoksia meidän tapamme ja traditiomme tulevaisuudessa edellyttävät.

Perintöhyrrä on syntynyt osana Museoviraston koordinoimaa kansainvälistä LIVIND-hanketta, jossa myös Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on mukana. LIVIND – Luova ja elävä kulttuuriperintö Pohjoisen ulottuvuuden alueiden voimavarana -hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallistujien ymmärrystä ja osaamista siitä, miten elävä perintö voi tukea kestävää kehitystä. Hankkeen tuloksena syntyy myös muita erilaisia työkaluja kestävyyden edistämiseen.

Museovirasto yhteistyökumppaneineen julkaisi vuonna 2017 Kestävän kehityksen kompassin, joka on konkreettinen työkalu kestävän kehityksen ja elävän perinnön ulottuvuuksista keskustelemiseen. 18 eri kielelle käännetty kompassi on levinnyt eri puolille maailmaa aineettoman kulttuuriperinnön toimijoiden kautta. Perintöhyrrä on kehitetty tämän työkalun pohjalta.

Lataa tästä Perintöhyrrä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Perintöhyrrään liittyvän videon voit katsoa täältä.

Muihin elävään perintöön liittyviin oppimateriaaleihin voit tutustua täällä.

Lisätiedot:

Leena Marsio, erikoisasiantuntija, leena.marsio(at)museovirasto.fi, p. +358 295 336 017
Ira Vihreälehto, erityisasiantuntija, ira.vihrealehto(@)kulttuuriperintokasvatus.fi, p. +358 50 3381743