Perintöhyrrä-työkalun kansi

Kulturarvsnurran

Kulturarvssnurran, skapad av Museiverket i samarbete med Finlands kulturarvssällskap, leder barnen till att diskutera det levande arvet ur ett hållbart utvecklingsperspektiv.Verktyget har publicerats på tretton spark.

Nya verktyget, Kulturarvssnurran, är skapad av Museiverket i samarbete med Finlands kulturarvssällskap. Verktyget gör det möjligt för olika grupper att utlösa en okomplicerad diskussion om kulturarvet eller att leda elever i olika åldrar till djupare reflektion.

Kulturarvssnurran är riktad till lärare, instruktörer av hobbygrupper och alla som är intresserade av kulturarv. Rubrikerna i kulturarvssnurran följer värdegrunden för läroplanernas breda kompetens och uppmuntrar elevers och lärares gemensamma lärandeprocess. Genom att överväga svaren på snurranes frågor öppnar det också nya perspektiv på hållbar utveckling och en förståelse för vilka förändringar som kommer att behövas i våra sätt och traditioner i framtiden.

Snurrans frågor leder till ämnen kring levande kulturarv och hållbar utveckling. Immateriellt kulturarv är levande traditioner som finns i människors liv. Till immateriella kulturarv hör till exempel fester, hantverk, dans och musik, muntliga traditioner samt levande traditioner med anknytning till mat eller natur. Det berör oss alla i vardagen och på fester, på jobbet och i våra fritidsintressen.

Kulturarvssnurran har skapats som en del av det internationella LIVIND projektet som samordnas av Museiverket, där också Finlands kulturarvssällskap deltar. LIVIND — Kreativt och levande kulturarv som resurs för Nordliga dimensionen syftar till att stärka deltagarnas förståelse och kunskap om hur levande arv kan stödja hållbar utveckling. Projektet resulterar också i andra olika verktyg för att främja hållbarhet.

År 2017 släppte Museiverket och dess samarbetspartner Kompass för hållbar utveckling, ett konkret verktyg för att diskutera dimensionerna av hållbar utveckling och det levande kulturarvet. Översatt till 18 olika språk, kompassen har spridit sig över hela världen för immateriellt kulturarv genom aktörer. Kulturarvssnurran är utvecklad på grundval av detta verktyg.  

Ladda ner Kulturarvssnurran på svenska, finska, engelska, franska, turkiska, isländska, estniska, ukrainska, färöiska, lettiska, litauiska, polska, kymriska, skoltsamiska, enerasamiksa, nordsamiska
och grönlänsk.

Ytterligare information:

Titta på en video om snurran här: på finska eller på engelska.

Intresserad av en online workshop om Snurran? Kontakta oss så planerar vi tillsammans!

Leena Marsio, specialsakkunnig, leena.marsio(at)museovirasto.fi, p. +358 295 336 017 

Ira Vihreälehto, ämneslärare, ira.vihrealehto(at)kulttuuriperintokasvatus.fi, p. +358 50 3381743