Kompassikuva fi

Kompass för hållbar utvecklingen

Vad betyder hållbar utveckling i praktiken? Hur kan den bättre beaktas i arbetet kring levande traditioner? Ladda ner vårt nya verktyg.

Det immateriella kulturarvet kan ha en stark roll i främjandet av hållbar utveckling. I Finland har ett konkret verktyg utvecklats för diskussioner kring de olika aspekterna av hållbar utveckling och levande kulturarv. Du kan skriva ut verktyget här på webbplatsen och använda det för att inbjuda till diskussion – oavsett om det handlar om analys av ditt eget arbete eller fritidsintresse eller din organisations verksamhet. Vi hoppas att verktyget kommer att användas runt om i världen!

I kompassen har de fyra aspekterna av hållbar utveckling (den ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekten) delats in i åtta temaområden med tre frågor inom varje område. Du kan till exempel fundera över växelverkan, delaktigheten eller naturrelationen hos ett visst fenomen eller en organisation och fundera över hur verksamheten kunde utvecklas med hjälp av de insikter som diskussionen har gett upphov till. Kompassen är ett verktyg för diskussion och utveckling.

Hur används kompassen?
1. Välj ett fenomen inom det levande arvet som intresserar dig.
2. Undersök teman inom hållbar utveckling i kompassens yttre fält.
3. Välj ett tema som du är intresserad av och studera frågorna som ingår i det. Undvik självklarheter och försök ha ett öppet sinne.
4. Undersök så många teman du vill. Du kan även skapa nya frågor som du anser att saknas. Skriv ner nya och progressiva tankar (1–3).Kompassen utvecklades och testades under seminariet “Living Heritage in the Nordic countries” som hölls i Finland hösten 2019. I World Saving Clinic testade 50 deltagare verktyget och vidareutvecklade det. Kompassen för hållbar utveckling har utvecklats inom projektet Northern Dimension Partnership on Culture NDPC (Den nordliga dimensionens kulturpartnerskap): “Creating new practises of sustainability – Cross-sectorial creativity in the era of climate change.” Projektet är ett kreativt bidrag till främjandet av hållbar utveckling med konsten och kulturen som redskap.

Medlemmarna i teamet var Museiverket (Leena Marsio), Centret för konstfrämjande (Antti Huntus och Aura Seikkula), Centret för framtidsforskning/Åbo universitet (Katriina Siivonen), Föreningen för kulturarvsfostran i Finland (Ira Vihreälehto och Hanna Lämsä), Suomen kansanmusiikki-instituutti ry (Matti Hakamäki) och Humap (Vesa Purokuru).

Om du är intresserad av att översätta kompassen till andra språk, ta gärna kontakt!

Ladda ner din egen kompass för hållbar utveckling här på svenska (PDF).
Kompassen finns också på finska, engelska, norska, lituenska, lettiska, spanska, italienska, portugisiska, tyska, ryska, bulgariska, luxemburgiska, kroatiska, persiska, slovenska, grekiska och franska.

Här kan du se en video om hur kompassen används (på engelska). Se också videon om hur man kan arbeta med kompassen med barn (på finska).
I årslutet 2020 ordande vi en en online-workshop om användningen av kompassen. Se på videon om hållbart utveckling eller anvädning av kompassen på engelska.

Mera information
Leena Marsio, Museiverket, leena.marsio(at)museovirasto.fi
Antti Huntus, Centret för konstfrämjande, antti.huntus(at)taike.fi