Immateriella kulturarv

Det immateriella kulturarvet består av levande traditioner som är närvarande i människors vardag och fest. Vad finns det för levande traditioner i Finland? Dyk här in i Wikiförteckning över det levande kulturarvet och kom med i talkot! Det finns redan 150 artiklar från 220 aktörer.