Otsikko Julkaisut

Publikationer

På denna sida presenteras publikationer om Unescos konvention i Finland och levande kulturarv.

På denna sida presenteras publikationer med anknytning till Unesco-konventionen i Finland och det immateriella kulturarvet. Wikiförteckningen i slutet av varje artikel har en referenslista och länkar till mer information.

Webbpublikationen Elossa - luonto ja elävä kulttuuriperintö består av nio artiklar skrivna av experter som behandlar olika aspekter av naturens immateriella kulturarv. Publikationen lyfter fram perspektiv från utövare, ideella organisationer, museer och forskare. Publikationen är på finska.

Itsetekemisen perinne - Käsityöt elävänä kulttuuriperintönä är en webbpublikation med tio artiklar om traditionellt hantverk och DIY-kultur. En av artiklarna är på engelska, resten på finska.

Rapporten Esimerkkejä Unescon 2003 yleissopimuksen toteuttamisesta verrokkimaissa (Leena Marsio. Cupore 2014) studerar genomförandet av konventionen i 15 länder genom att undersöka vilka åtgärder de utvalda länderna har vidtagit. Ladda ner rapporten (på finska) eller läs sammanfattningen och slutsatserna (på engelska).

Det har även gjorts en förstudie inför genomförandet, Elävä aineeton kulttuuriperintö (Red. Anna Kanerva och Ritva Mitchell. Cupore 2015, som finns att läsa här (på finska).