Otsikko Julkaisut

Publikationer

På denna sida presenteras publikationer om Unescos konvention i Finland och levande kulturarv.

Tällä sivulla esitellään julkaisuja, jotka liittyvät Unescon sopimukseen Suomessa sekä aineettomaan elävään kulttuuriperintöön. Elävän perinnön wikiluettelossa on kunkin artikkelin lopussa lähdeluettelo sekä lukuisia linkkejä lisätietoon.

Verkkojulkaisu Elossa - luonto ja elävä kulttuuriperintö (toim. Leena Marsio ja Aura Kivilaakso) esittelee yhdeksän asiantuntija-artikkelin valossa luontosuhteen eri puolia. Luonto on suomalaisille tärkeä identiteetinrakentaja, virkistyspaikka ja resurssi. Luontoon liittyy valtavasti elävää aineetonta kulttuuriperintöä, joka kumpuaa ihmisten suhteesta luontoon ja paikasta maailmankaikkeudessa. Suomalaisten elämässä luonto on edelleen tärkeässä osassa sekä harrastuksena että työnä. Lue lisää täältä.

Verkkojulkaisu Itsetekemisen perinne - käsityö elävänä kulttuuriperintönä (Toim. Aura Kivilaakso, Marketta Luutonen ja Leena Marsio. Museovirasto 2017) tarkastelee käsityöperinnettä ja -kulttuuria monesta eri näkökulmasta. Julkaisussa on kymmenen asiantuntija-artikkelia, jotka lähestyvät käsityöperinnettä ja itsetekemisen kulttuuria eri näkökulmista. Perinteisempien teemojen, kuten kansallispukujen historian ja nykyisyyden sekä miesten käsityöperinteen lisäksi se kuvaa tämän päivän käsityökulttuuria, joka yhdistää luovasti perinnettä, designia ja taidetta. Julkaisun esimerkit kertovat käsityöalan yrittäjistä, monialaosaajista, jotka ovat luoneet perinteestä työllistävää ja kannattavaa liiketoimintaa.

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore toimi valmisteluvaiheessa (2014–2015) Museoviraston kumppanina tutkimuksen osalta. Hankkeen loppuraportti Elävä aineeton kulttuuriperintö (toim. Anna Kanerva ja Ritva Mitchell. Cupore 2015) avaa sopimuksen toteuttamiseen liittyviä näkemyksiä kentältä ja asiantuntijoilta. Julkaisu kokoaa yhteen monialaisen tutkimustyön tuloksia ja valottaa aineettoman kulttuuriperintöön liittyvää määrittelyä ja problematiikkaa. Asiantuntija-artikkeleissa käsitellään niin sopimuksen toimeenpanoon liittyviä odotuksia ja mahdollisuuksia kuin haasteitakin sekä peilataan kansainvälisiä esimerkkejä.

Osana sopimuksen toimeenpanon valmistelua julkaistiin selvitys Aineeton kulttuuriperintö. Esimerkkejä Unescon 2003 yleissopimuksen toteuttamisesta verrokkimaissa. (Leena Marsio. Cupore 2014) Julkaisu on laaja katsaus Unescon sopimuksen toteuttamiseen 15 eri maassa. Verrokkiselvitys tuo esiin aiheen moninaisuutta ja esittelee Unescon aineettomiin kulttuuriperinnön luetteloihin nousseita kohteita ja valinnan perusteita eri maista.

Suomen Kotiseutuliiton vuosikirjan teemana vuonna 2015 oli Aineettoman läsnäolo – Kulttuuriperinnön tulkintoja. Vuosikirjan artikkelit tarjoavat kiinnostavan ja monipuolisen kattauksen aineettomasta kulttuuriperinnöstä tulkintoineen. Teoksen 23 artikkelin kirjoittajat ovat kulttuuriperinnön asiantuntijoita, tutkijoita ja harrastajia. Verkkojulkaisu on vapaasti ladattavissa.