Kaislan punomista.

Suojeleminen

Aineetonta kulttuuriperintöä suojellaan monin tavoin. Elävän perinnön suojelemisen ja ylläpitämisen ytimessä ovat perinteen harjoittajat.

Aineetonta kulttuuriperintöä suojellaan monin tavoin. Elävän perinnön suojelemisen ja ylläpitämisen ytimessä ovat perinteen harjoittajat. Yhteiskunta tukee yhteisöjä, yhdistyksiä ja perinteen taitajia eri keinoin. Suomessa on lisäksi laaja ja vakiintunut infrastruktuuri esimerkiksi koulutuksen, tutkimuksen, muistiorganisaatioiden ja kulttuuri-instituutioiden osalta, mikä omalta osaltaan tukee aineettoman kulttuuriperinnön säilymistä ja siirtämistä.