Perinteen keruu

Aineeton ja arkistot

Aineetonta kulttuuriperintöä on tallennettu Suomessa jo kaksi vuosisataa arkistoihin.

Arkistot vaalivat ja välittävät elävää perintöä

Muistiorganisaatioilla eli arkistoilla, kirjastoilla ja museoilla on kullakin omat tehtävänsä elävän perinnön vaalimisessa. Arkistojen erityistehtävät liittyvät dokumentointiin, tallentamiseen, pysyvään säilyttämiseen sekä välittämiseen yleisön käyttöön. Elävää perintöä tallennetaan arkistoihin äänitteinä, videoina, valokuvina sekä myös kirjallisessa muodossa käsikirjoituksina. Arkistojen aineistoja hyödyntävän käyttäjäkunnat muodostavat tavallisten kansalaisten lisäksi myös median, opetustoimen, taiteen kuin myös tutkimuksen edustajat - nyt ja sadan vuoden päästä.

Monet suomalaiset arkistot osallistuvat elävän perinnön vaalimiseen. Esimerkiksi Kansallisarkisto, Kotimaisten kielten keskus, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Kansanmusiikki-instituutti, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Svenska litteratursällskapet i Finland, Tampereen yliopiston Kansanperinteen arkisto ja Yleisradio vastaavat kukin omalta osaltaan elävän perinnön säilyttämisestä. Arkistojen hankintapolitiikan linjauksista ja kansallisesta työnjaosta keskustellaan arkistoalan yhteistyöelimissä.

Aineettoman kulttuuriperinnön vaalimisen pitkä historia Suomessa on globaalissa vertailussa huomattava. Esimerkiksi kansanperinne- ja muistitieto arkistojen kuten Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS, perustettu 1831) ja Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS, perustettu 1885) perustehtäviin työ elävän perinnön vaalimiseksi on kuulunut niiden perustamisesta lähtien. Nykyisin elävän perinnön vaalimista harjoitetaan esimerkiksi eri yhteisöjen kanssa järjestettävinä keruina, kokoelmahankkeina ja tutkimusyhteistyönä.

Elävään perinnön liittyvät teemat ovat esillä myös kansainvälisessä arkistojen välisessä yhteistyössä. Tästä voidaan mainita esimerkkinä neljän maan kansainvälinen hanke "Connecting Digital Archives of Intangible Cultural Heritage" (EUSBSR), joka järjetettiin vuosina 2016-2017. Hankkeen tavoitteena oli luoda koordinaatiota Itämeren maiden alueella toimivien aineetonta kulttuuriperintöä tallentavien arkistojen välille. Tutustu hankkeeseen täällä.

Lisätietoa