Wikiluettelo paranneltu

Wiki-förteckning

Museiverket har öppnat en wiki-förteckning över levande kulturarv i Februari 2016. Målet och syftet med förteckningen är att tillsammans med olika grupper, föreningar och andra organisationer samla information och på ett omfattande sätt presentera det levande immateriella kulturarvet i Finland. Det finns redan över 200 artiklar från över 250 grupper i fem olika språk! Se på dom alla här.

Insamlandet av material till förteckningen är en del av att Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet verkställs. Finland utnyttjar Wikimedia vilket är ett öppet och engagerande sätt att synliggöra det levande kulturarvet.

Wiki-förteckningen är ett levande dokument som ständigt kompletteras och uppdateras. Traditionerna kan anknyta exempelvis till fester, mat, hantverk, scenkonst, spel och lekar, naturen eller muntlig tradition. I förteckningen kan också god praxis, projekt eller metoder för att värna om det levande arvet presenteras. Wiki-förteckningen har visat att många människor är verksamma inom de olika domänerna av levande traditioner i vårt land. Det har kommit in anmälningar om olika temaområden från hela Finland.

Grupper av människor och de levande kulturarv som de upprätthåller är en central del av Unescos konvention om immateriellt kulturarv. Därför kan olika grupper av människor som har att göra med levande kulturarv, till exempel föreningar, hobbygrupper eller organisationer inom olika branscher, föreslå fenomen till wiki-förteckningen. Wiki-förteckningen innehåller redan bland annat bastubad, midsommarfirande, sommarteater och boboll. Likaså hittar man den romska sångtraditionen, samiska handarbeten, den finlandssvenska menuetten och afrikansk dans och musik i Finland i förteckningen.

Förteckningen är fylld av en mångfald levande kulturarv i Unesco-konventionens anda och att få många fler exempel från olika delar av Finland – större och mindre fenomen, traditionella och överraskande fenomen inom det levande kulturarvet.

De fenomen som ingår i wikiförteckningen kans senare föreslås till den nationella förteckning över det levande immateriella kulturarvet. Den Nationella förteckningen kompletteras regelbundet och nästa gång som man kan ansöka om införande i förteckningen är tidigast i 2021.