Juha Kakela veistaa Karhufestivaali 2016 Kuva Eero Knaapi MSL arkisto

Nya tillägg till den nationella förteckningen över levande kulturarv

Undervisnings- och kulturministeriet har utsett 22 nya tillägg till den nationella förteckningen över levande kulturarv. På förteckningen, som upprätthålls i enlighet med Unescos konvention om immateriellt kulturarv, finns nu sammanlagt 86 objekt. Museiverket har ansvaret för att genomföra konventionen i Finland.

Diverse handarbetskonst har lagts till i förteckningen, såsom vävning av Kajanalands peilikäs och Raumo-spets som lokala hantverk. Därtill tillades stickning, guldsmedsarbete, färgning med naturliga färger, motorsågsskulptur, reparation av träbåtar, tillverkning av pärtkorgar samt konstruktion av traditionella gärdsgårdar.

Inom musik och dans har man tillagt musik från Södra Österbotten på tvåradigt dragspel , folklig pardans och dansmusik samt spelmanstil på munspel till förteckningen. Inom matkultur har maträtten särä från Lemi inkluderats.

Vad gäller spel ingår nu miniatyrspels- eller figurspelshobbyn samt de finlandssvenska skolornas Stafettkarneval i förteckningen. Tillägg som representerar immateriellt kulturarv kopplat till naturen och universum inkluderar ortodoxa korsprocessionstraditioner, finsk boskap och boskapsuppfödning, flottningstraditioner samt blodig koppning. Dessutom har talkotraditionen lagts till förteckningen.
För första gången inkluderades traditioner relaterade till invandrarkulturer, då mexikanska Día de los Muertos och firandet av Chiles självständighetsdag, el Dieciocho, lades till förteckningen. Det är viktigt att inom ramen för Unescos konvention uppmärksamma kulturell mångfald och förnyelsen av traditioner.

"Vi har återigen inkluderat hela folkets traditioner, såsom talkotraditionen och stickning. Å andra sidan var miniatyr- eller figurspelskulturen en ny bekantskap även för bedömarna . Det är fantastiskt att vi även kunde lyfta fram en hållbarhetsaspekt genom att inkludera reparation av träbåtar på listan. Jag är särskilt glad över att det mångkulturella perspektivet stärks i förteckningen genom detraditioner som de mexikanska och chilenska finländarna firar", säger specialsakkunnig Leena Marsio från Museiverket.
Den tredje gången som ansökningsomgången hölls samlades 41 ansökningar från olika delar av Finland. Den första ansökningsomgången hölls år 2017 och den andra år 2020.

Den nationella förteckningen innehåller en mångfald av immateriellt kulturarv

Museiverket ansvarar för att genomföra Unescos konvention om immateriellt kulturarv i Finland. Unescos konvention inkluderar också katalogisering av immateriellt kulturarv på nationell och internationell nivå. Katalogisering är ett verktyg för att identifiera, beskriva och förmedla information om levande traditioner.

Målet med att lägga till olika traditioner i den nationella förteckningen över levande kulturarv är att ge synlighet åt olika traditioner och stödja traditionernas kontinuitet i Finland.

I Europas länder finns olika praxis för att skapa nationella förteckningar och Finland har fått särskilt beröm för sitt deltagande tillvägagångssätt. Alla förslag till den nationella förteckningen kommer från de gemenskaper som själva utövar traditionerna, och ansökningarna granskas av experter.

De objekt som väljs till den nationella förteckningen måste först vara en del av wiki-förteckningen över levande kulturarv, där olika gemenskaper kan lägga till artiklar om kulturarv som är viktiga för dem. Detta tillvägagångssätt säkerställer att även de traditioner som inte kommer med i den nationella förteckningen får den synlighet de förtjänar.

Finlands wiki-förteckning över levande kulturarv är en omfattande och mångsidig kunskapsbank. Plattformen har 240 artiklar från över 400 aktörer på sex olika språk. Wiki-förteckningen har även väckt intresse globalt: Ungefär 100 000 besökare från över 150 länder besöker sidan årligen.
De element som kommer med i den nationella förteckningen över levande kulturarv kan även föreslås för inkludering i Unescos internationella förteckning över immateriellt kulturarv. Från Finland har till den lagts till traditionen kring bastubad, Kaustby-violinspel och den nordiska limfogbåtstraditionen. Finland är också en del av en mångnationell ansökan där information, teknik och skicklighet kring handgjort glas föreslås till förteckningen. Ett beslut från Unesco förväntas i december.

Mer information:


Leena Marsio, Museiverket, leena.marsio@museovirasto.fi +358 29533 6017

Motiveringar till valen av objekt till den nationella förteckningen över levande kulturarv

Samtliga objekt i den nationella förteckningen över levande kulturarv


Blodig koppning
Firande av Chiles självständighetsdag, el Dieciocho
Firande av mexikanska Día de los Muertos
Flottningstraditioner
Folklig pardans och dansmusik
Färgning med naturliga färger
Guldsmedsarbete
Kajanalands peilikäs
Gärdgårdsbygge
Traditionell särä från Lemi
Motorsågsskulptur
Ortodoxa korsprocessionstraditioner
Spetsknyppling i Raumo
Reparation av träbåtar
Spelmansstil på munspel
Stafettkarnevalen
Stickning
Musik från Södra Österbotten på tvåradigt dragspel
Talkotraditionen
Tillverkning av pärtkorgar
Miniatyr- eller figurspelshobbyn