Wikikuvat2

Fototävlingen Wiki Loves Living Heritage inbjuder alla att bevara det levande kulturarvet

Vilket levande kulturarv är viktigt för dig? Vad för du eller vill du föra vidare till de kommande generationerna? Vilka traditioner vill du att resten av Finland och världen får kännedom om? Fototävlingen Wiki Loves Living Heritage som ordnas som en del av temaåret för levande kulturarv startar på Europadagen den 9 maj och avslutas den 10 september 2023 under Europeiska kulturmiljödagarnas evenemangsvecka.

Fototävlingen är en del av den globala kampanjen ”Wiki Loves Living Heritagesom firar den 20-åriga resan av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet. I Finland firas också det tionde året som medlemsland i konventionen. Kampanjen är en del av det levande kulturarvets temaår och Europeiska kulturmiljödagarnas Levande kulturarv-tema. Målet är att inspirera en så vid grupp människor som möjligt att delta i kampanjen och göra det levande och lokala kulturarvet både synligt och känt.

I Finland ordnas fototävlingen av Museiverket och Wikimedia Suomi i samarbete med Europeiska kulturmiljödagarna och Finlands Hembygdsförbund. Tävlingen som fokuserar på att arkivera levande kulturarv ordnas nu för första gången. Den har blivit inspirerad av Wiki Loves Monuments-tävlingen som är bekant även i Finland.

Du kan delta i tävlingen med fotografier som är förknippade med det levande immateriella kulturarvet. Det levande kulturarvet inkluderar praxis, information och kunskaper som förts vidare från en generation till en annan och som fortfarande är värdefulla och i bruk. I kulturarvet ingår bland annat olika slags fester, scenkonst, hantverkskunnande, muntliga traditioner, spel och lekar, know-how relaterad till naturen och mattraditioner. I synnerhet beaktas att värna det levande kulturarvet: hur vi utövar traditioner och för dem vidare.

Wikiförteckningen över det levande kulturarvet i Finland innehåller redan 240 traditioner varav 64 har upptagits i den nationella förteckningen. I Unescos förteckningar har man från Finland upptagit bastutraditionen, fiolspel från Kaustby och den nordiska klinkbåtstraditionen. Levande kulturarv betyder dock inte endast traditioner som redan finns i förteckningarna, utan det finns mycket mer att fira! I fototävlingen kan du spara bilder relaterade till objekt som redan finns i förteckningarna eller till något annat.

Läs nedan om hur du kan delta!

Mer information

Leena Marsio, Museiverket, leena.marsio(at)museovirasto.fi, +358 29533 6017

Kimmo Virtanen, Wikimedia Suomi ry, kimmo.virtanen(at)wikimedia.fi, +358 44 022 4007

Organisatörer

Så här deltar du

 • Ta ett foto eller gå till arkivens gömmor och plocka fram en levande tradition som är viktig för dig! Fotografiet kan handla om ditt fritidsintresse, om en fest eller om ett evenemang som ordnas i anslutning till Europeiska kulturmiljödagarna eller av någon annan anledning.
 • Publicera gärna fotografiet i de sociala medierna med hashtaggarna #EläväPerintö #Kulttuuriympäristöpäivät #WikiLovesLivingHeritage #WeAreLivingHeritage. Uppmuntra också andra att delta!
 • Spara de fotografier som deltar i tävlingen senast 10.9.2023 i bildbanken Wikimedia Commons där de kan fritt användas av alla.
 • Spara fotografierna med hjälp av denna länk. Skapa först koder för dig själv uppe i högra hörnet i wikin.
 • Problem när du sparar? Titta på den korta instruktionsvideon eller kom med i Wikifotoverkstaden 22.5 kl. 14.
 • De bästa bilderna i tävlingen i Finland belönas med presentkort. Från Finlands kandidater deltar de bästa bilderna som fokuserar på att värna det levande kulturarvet i en fototävling som omfattar hela Europa och vars resultat offentliggörs i oktober 2023.

Regler

Tidtabell

Tävlingen startar: 9 maj 2023

Tävlingen slutar: 10 september 2023

Tävlingens regler

 1. Bilden publiceras i Wikimedia Commons, Wikimedias öppna bildbank, under Creative Commons BY-SA 4.0 eller en mer öppen licens.
 2. Bilden följer den bästa praxis gällande etisk delning som utvecklas även under projektets gång. Bilderna som deltar i tävlingen ska åtminstone inkludera information om att personerna eller samhällena som fotograferats gett sitt samtycke.
 3. Bilden kan vara tagen när som helst men den ska laddas upp i Wikimedia Commons under tävlingstiden 9.5–10.9.2023.
 4. Samtliga bilder som deltar i tävlingen ska vara öppet licensierade eller upphovsrättsfria. När du laddar upp bilder du själv tagit ger du dem en öppen licens. Om du laddar upp bilder som andra tagit kan du hänvisa till en existerande öppen licens eller licensiera de nya bilderna tillsammans med fotografen. Se närmare instruktioner xxx.
 5. Deltagaren samtycker till att ange sin e-postadress då hen registrerar sig i Wikimedia Commons så att deltagaren kan kontaktas om hen eventuellt vinner.
 6. Jurymedlemmarna, Wikimedia Suomi ry:s personal och styrelsemedlemmarna kan inte vinna priser eller delta i den internationella tävlingen via deltävlingen i Finland.
 7. Juryn har rätt att tillämpa reglerna vid behov.

Observera

Wikimedia Commons samtliga krav gäller för tävlingsbilderna. Bilderna ska vara öppna när det gäller upphovsrätten och deras användning får inte heller begränsas till exempel med en vattenstämpel. Objektet som fotograferas får inte heller skyddas av upphovsrätt, men något som skyddas av upphovsrätt kan ha en biroll. Bilder av tekniskt låg kvalitet avslås. Läs mer om Wikimedia Commons praxis.

Wiki Loves Living Heritage fäster också särskild uppmärksamhet vid principerna om etisk delning av bilderna. Den viktigaste av dessa är samtycke från den som fotograferas. Detta täcker också det samhälle vars andliga egendom fotograferas, även om det inte skyddas av upphovsrätt. Att dela ämnen som är hemliga eller heliga för samhället är absolut förbjudet utan dokumenterat tillstånd. Läs mer om praxis gällande etisk delning vars tillämpning på Wikimedias projekt utvecklas under projektets gång.

Användningen av bilderna

I tävlingen sparas bilderna i bildbanken Wikimedia Commons som används av Wikipedia. Där bevaras de även efter tävlingen och är fria att användas så länge man följer den öppna licensens villkor.

Hen som tar bilderna som deltar i tävlingen har upphovsrätt till bilderna, men de licensieras med den öppna licensen Creative Commons BY-SA 4.0. Licensen tillåter delning och modifiering av bilden under villkor att fotografens namn och bildkällan nämns och det bearbetade verket licensieras med samma licens.

Priser

Bilden som vinner tävlingen i Finland belönas med ett fotoutrustningspresentkort på 300 euro. De fem bästa bilderna belönas med ett museikort. För den europeiska tävlingen väljs de 10 bästa fotografierna som fokuserar i synnerhet på att värna det levande kulturarvet.

Domare

Museiverkets, Miljöministeriets, Finlands Hembygdsförbunds och Wikimedias arbetsgrupp för Finland

Kuvat Wikimedia Commonsista tulleiden kilpailukuvien joukosta.

Käpylehmät – Äänekoski KN
Avannolle – Sonja Lahtinen
Letunpaisto ulkonuotiolla - Seijatii
Joulupukki Käpylässä – Tintti Karppinen
Keskiaikaisia käsitöitä - Koivisto