Lasimuseo4 ella tommila

Kunnande relaterat till handtillverkat glas har upptagits på Unescos immateriella lista

Den mellanstatliga kommittén för tryggande av det immateriella kulturarvet som sammanträtt i Botswana har upptagit information, kunskap och teknik relaterad till handtillverkat glas på Unescos Representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Nominering av den multinationella ansökan på listan är en hyllning till glasblåsningen samt till den finska designen, som är förankrad i immateriellt kulturarv.

Nomineringarna från Finland och fem andra länder har godkänts och upptagits på Unescos Representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv i Botswana 6.12.2023. Förutom Finland deltog även Frankrike, Tyskland, Spanien, Tjeckien och Ungern i den multinationella ansökan. I Finland fick ansökan stöd av 17 aktörer inom glasbranschen. Ansökningsprocessen samordnades av Finlands glasmuseum i samarbete med Museiverket. Samarbetet kring ansökan har stärkt nätverken inom glasbranschen både i Finland och internationellt.

”Vi är stolta över vårt nya Unesco-element, som lyfter fram utövare inom glasbranschen och anknytningarna mellan immateriellt kulturarv och finsk design. I Finland finns ett starkt kunnande inom hantverksbranschen som nu får välförtjänt erkännande”, säger Leena Marsio från Museiverket glatt.

Handtillverkat glas förenar immateriellt och materiellt kulturarv

Kunnandet relaterat till glas är tusentals år gammalt och ändå i allra högsta grad levande. Glas formas och dekoreras både kallt och varmt, och det används för att tillverka hålglas, planglas och kronglas. Att arbeta med glas kräver starkt hantverkskunnande, och utbildning spelar en betydande roll när det gäller att bevara detta kunnande. Varje hantverkare har sin egen teknik och stil, och varje handtillverkat glasföremål är unikt.

”Glasföremål har en särskild betydelse för finländare. Finländarna beundrar föremålens estetik och de känner sig stolta över föremålens höga kvalitet och välkändhet. Unescos beslut möjliggör bevarandet och fortsatt utveckling av detta kunnande”, säger Hanna Mamia-Walther, chef för Finlands glasmuseum.

Att arbeta med glas är ett hantverk och ett levande immateriellt kulturarv, men de glasföremål som tillverkas representerar också ett materiellt arv och design. Den finska glasdesignen är redan välkänd, och Unescos erkännande stärker den befintliga internationella uppskattningen av både traditionella konsthantverkare och finskt glas.

Redan 20 år av Unescos konvention om det immateriella kulturarvet

I år firade man temaåret för levande kulturarv, eftersom Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet fyllde 20 år. Finland har varit medlem i konventionen i tio år.

Finland har redan tidigare bidragit till Unescos representative lista över mänsklighetens immateriella kulturarv med bastutraditionen, fioltraditionen i Kaustby och den multinationella, nordiska klinkbåtstraditionen. I Finland är det Museiverket som ansvarar för verkställandet av konventionen. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för genomförandet och uppföljningen av konventionen för Unesco.

Som en del av konventionen gör man förteckningar över det immateriella kulturarvet, både på nationell och internationell nivå. Unesco upprätthåller två listor över immateriella kulturarv och ett register över god praxis. Före det pågående Unesco-mötet finns det totalt 676 element från 140 länder med på förteckningarna. I år har 55 ansökningar lämnats in.

I Finland utökas wikiförteckningen över det levande kulturarvet, där det redan finns 240 element från över 200 sammhällen. Den nationella förteckningen över det levande kulturarvet inkluderar 86 element. Glasblåsning upptogs i den nationella förteckningen år 2017 som en av de första utnämningarna.

De element som har nominerats till Unescos förteckningar har först upptagits på den nationella förteckningen över det levande kulturarvet i Finland. Element som har nominerats av arvssamfund upptas med tre års mellanrum på den årligen växande Wikiförteckningen över det levande kulturarvet.

Mer information

Leena Marsio, spesialsakkunnig, Museiverket, leena.marsio(at)museovirasto.fi, tfn +358 2953 36017

Mirva Mattila, kulturråd, UKM, mirva.mattila(at)gov.fi, tfn +358 2953 30269

Hanna Mamia-Walther, chef för Finlands glasmuseum, hanna.mamia-walther(at)riihimaki.fi, tel. +358 40 330 4100

Mediasidan https://museovirasto.fi/fi/medialle/lasi

Glasblåsning i Wikiförteckningen över det levande kulturarvet

Läs mera om Unescos sida

Fotograf: Ella Tommila / Lasimuseo