Aikamatkat museoissa Sagalundin museo

Muséerna och det immateriella kulturarvet

Att bevara och dokumentera har identifierats som ett sätt att trygga och överföra det immateriella kulturarvet till kommande generationer. I detta arbete har muséerna en viktig roll.

Det immateriella kulturarvets perspektiv förutsätter även diskussion kring muséernas roll. Vad innebär lokal anknytning i muséernas arbete? På vilket sätt kan muséets arbete främja tryggande av det levande kulturarvet? På vilket sätt kan modern dokumentation stödja det levande kulturarvets livskraft?

Museibranschen har aktivt deltagit i verkställandet av Unescos konvention. Information om konventionens verkställande och publikationer har skickats ut till museibranschen och ämnet har presenterats vid flera riksomfattande evenemang för museibranschen (TAKO-nätverket, de nationella museidagarna 2016). På den enkät som genomfördes våren 2017 svarade 50 muséer runt om i Finland.

Många landskapsmuseer har varit samarbetspartner och talare på de regionala samarbetsseminarier som Museiverket har ordnat, och muséer deltar även i kretsarna för levande kulturarv. Landskaps- eller specialmuseer har även varit med och samordnat en del av meddelandena i wikiförteckningen över det levande kulturarvet.

Museiverket för aktivt vidare reflektioner kring det immateriella kulturarvets roll i museibranschen. Målet är att bland annat stärka skyddet av det immateriella kulturarvet, förtydliga arbetsfördelningen mellan minnesorganisationerna i tryggandet av det levande kulturarvet samt samla in idéer för en aktiv lokalt ledd verksamhet.

Även på internationell nivå händer det hela tiden saker inom ämnet. Intangible Heritage and Museums är ett EU-projekt mellan fem europeiska länder, till följd av vilket en verktygslåda och en publikation publiceras i början av 2019 för användning av muséerna och vars lärdomar kommer att utnyttjas även i Finland. Läs om projektet här.