http://www.ichngoforum.org/

Organisationer

Över 170 icke-statliga organisationer runt om i världen har redan ackrediterats för Unescos konvention. Organisationer som verkar inom branschen kan ansöka om rådgivande status i konventionen.

Som stöd för verkställandet av Unescos konvention om det immateriella kulturarvet finns över 170 organisationer från olika håll i världen som verkar inom området immateriellt kulturarv. NGOer har en rådgivande roll samt deltar i Unescos konferenser och organ.

Organisationernas organ är ICH NGO Forum, på vars webbplats det finns mer information om verksamheten. Nätpublikationen #HeritageAlive, som forumet producerar, behandlar olika teman i anknytning till levande kulturarv.

Folkmusikinstitutet (Kansanmusiikki-instituutti ry) utsågs i juni 2018 till Finlands första expertorganisation inom Unescos immateriella kulturarv. Taitoorganisation blev ackrediterad i 2020.

Det är möjligt att ansöka om att bli ackrediterad organisation vartannat år, nästa gång i april 2023. Mer information om processen på Unescos webbplats.