ICH NGO Forum

Järjestöt

Unescon sopimukseen on akkreditoitunut jo yli 170 järjestöä ympäri maailman. Alalla toimivat järjestöt voivat hakea neuvoa-antavaa asemaa sopimuksessa.

https://kansanmusiikki-institu...Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanon tukena toimii yli 170 aineettoman kulttuuriperinnön alalla toimivaa järjestöä eri puolilta maailmaa. Järjestöt toimivat neuvoa-antavassa roolissa, osallistuvat Unescon kokouksiin ja toimielimiin.

Järjestöjen toimielin on ICH NGO Forum, jonka verkkosivulta löydät lisätietoa toiminnasta. Foorumin toimittama #HeritageAlive-verkkojulkaisu käsittelee erilaisia teemoja elävään perintöön liittyen.

Kansanmusiikki-instituutti ry nimettiin Suomen ensimmäiseksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijajärjestöksi kesäkuussa 2018. Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry / Taitoliitto akkreditoitiin vuonna 2020. Unescon sopimuksen piiriin liittyminen tuo järjestöjen työlle uuden kansainvälisen viitekehyksen, uusia näkökulmia sekä yhteistyön mahdollisuuksia.

Akkreditoituneen järjestön asemaa on mahdollista hakea joka toinen vuosi, seuraavan kerran huhtikuussa 2023. Lisätietoa prosessista Unescon sivuilla.