Dive into Intangible Cultural Heritage taulukko

Luettelointi

Unesco ylläpitää sopimukseen liittyen kahta aineettoman kulttuuriperinnön luetteloa sekä hyvien suojelukäytäntöjen rekisteriä. Luetteloiden avulla halutaan tuoda näkyvyyttä elävälle perinnölle eri puolilla maailmaa ja jakaa hyviä käytäntöjä maiden kesken.

Luetteloissa on jo 730 kohdetta 145 maasta.

1. Ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luettelon (The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) tarkoituksena on paremman näkyvyyden ja yleisen tietoisuuden nostaminen sekä kulttuurista moninaisuutta kunnioittavan vuoropuhelun edistäminen. Tällä laajimmalla listalla on 611 kohdetta.

2. Kiireellistä suojelua vaativan aineettoman kulttuuriperinnön luettelon (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding) päämääränä on asianmukaisten suojelutoimien toteuttaminen jäsenmaiden hakemien kohteiden osalta. Luetteloon pääseminen edesauttaa kansainvälistä yhteistyötä suojelutoimenpiteiden toteuttamiseksi. Yhteensä listalla on tällä hetkellä 82 kohdetta.

3. Hyvien suojelukäytäntöjen rekisteri (Register of Good Safeguarding Practices) sisältää ohjelmia ja hankkeita aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseksi. Nämä käytännöt toteuttavat esimerkillisesti sopimuksen periaatteita ja tavoitteita sekä ottavat huomioon kehitysmaiden erityistarpeet. Yhteensä tässä rekisterissä on 37 ohjelmaa ja hanketta.

Unescon sopimukseen kuuluvat jäsenmaat voivat esittää kohteita Unescon luetteloihin. Luettelossa olevista kohteista löytyy tietoa, kuvia ja videoita.

Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon on Suomesta nimetty saunaperinne ja kaustislainen viulunsoitto. Monikansallisina kohteina on nimetty pohjoismaalainen limisaumaveneperinne sekä käsinvalmistettuun lasiin liittyvää tieto, taito ja tekniikat.

Lue lisää!

  • Tietoa luetteloinnista Suomessa löydät sivuiltamme.
  • Unescon sivuilta löytyy tietoa kansainvälisen hakuprosesin kulusta, aikatauluista ja kriteereistä.
  • Museoviraston keskustelutilaisuuden taltiointi "Matkalla Unescoon" 11.6.2019
  • Ylen Tiedeykkönen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloista podcast.