Dive into Intangible Cultural Heritage taulukko

Luettelointi

Unesco ylläpitää sopimukseen liittyen kahta aineettoman kulttuuriperinnön luetteloa sekä hyvien suojelukäytäntöjen rekisteriä. Luetteloiden avulla halutaan tuoda näkyvyyttä elävälle perinnölle eri puolilla maailmaa ja jakaa hyviä käytäntöjä maiden kesken.

Luetteloissa on jo 584 kohdetta 131 maasta.

1. Ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luettelon (The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) tarkoituksena on paremman näkyvyyden ja yleisen tietoisuuden nostaminen sekä kulttuurista moninaisuutta kunnioittavan vuoropuhelun edistäminen. Tällä laajimmalla listalla on 492 kohdetta.

2. Kiireellistä suojelua vaativan aineettoman kulttuuriperinnön luettelon (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding) päämääränä on asianmukaisten suojelutoimien toteuttaminen jäsenmaiden hakemien kohteiden osalta. Luetteloon pääseminen edesauttaa kansainvälistä yhteistyötä suojelutoimenpiteiden toteuttamiseksi. Yhteensä listalla on tällä hetkellä 67 kohdetta.

3. Hyvien suojelukäytäntöjen rekisteri (Register of Good Safeguarding Practices) sisältää ohjelmia ja hankkeita aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseksi. Nämä käytännöt toteuttavat esimerkillisesti sopimuksen periaatteita ja tavoitteita sekä ottavat huomioon kehitysmaiden erityistarpeet. Yhteensä tässä rekisterissä on 25 ohjelmaa ja hanketta.

Unescon sopimukseen kuuluvat jäsenmaat voivat esittää kohteita Unescon luetteloihin. Luettelossa olevista kohteista löytyy tietoa, kuvia ja videoita.

Suomi valmistautuu esittämään kahta kohdetta Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Ensimmäisenä kohteena esitetään haettavaksi saunomisperinnettä Suomessa ja toisena kohteena Kaustislaista viulunsoittoa. Lue lisää sivuiltamme sekä ministeriön tiedotteesta. Esitettävien kohteiden tulee sisältyä Elävän perinnön kansalliseen luetteloon.

Lue lisää!

  • Tietoa luetteloinnista Suomessa löydät sivuiltamme.
  • Unescon sivuilta löytyy tietoa kansainvälisen hakuprosesin kulusta, aikatauluista ja kriteereistä.
  • Museoviraston keskustelutilaisuuden taltiointi "Matkalla Unescoon" 11.6.2019
  • Ylen Tiedeykkönen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloista podcast.