Asiantuntijaryhma

Expertgrupp för det immateriella kulturarvet

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte en expertgrupp för det immateriella kulturarvet i september 2018. Gruppen tjänstgör som stöd för genomförandet av konventionen och som expert i frågor kring det immateriella kulturarvet. Expertgruppens mandatperiod är fyra år.

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte en expertgrupp för det immateriella kulturarvet till åren 2018-2022. Gruppen tjänstgör som stöd för genomförandet av konventionen och som expert i frågor kring det immateriella kulturarvet.

Medlemmar i expertgrupp 2018–2022


Katriina Siivonen, Åbo universitet (ordförande)
Johanna Björkholm, Åbo Akademi
Risto Blomster, Finska Litteratursällskapet
Ulla-Maija Forsberg, Instituten för de inhemska språken
Juhani Kostet, Museiverket
Johanna Lilja, Nationalbiblioteket
Kristina Linnovaara, Svenska litteratursällskapet i Finland
Ira Vihreälehto, Föreningen i kulturarvforstran i Finland
Staffan Beijar, Ålands museum
Antti Huntus, Centret föt konstfrämjande
representant för Samediggi - Sametinget

Expertmedlemmar

Pirjo Hamari, Museiverket
Matti Hakamäki, Insituten för finska folkmusik
Pekka Huttu-Hiltunen, Runosång Academin
Kikka jelisejeff, Taitoliitto
Reetta Karhunkorva, Lusto - Finlands skogsmuseum

Expert sekreterare

Leena Marsio, Museiverket (expert sekreterare)
Mirva Mattila, Undervisnings- och kulturministeriet (expert sekreterare)