Redan Redan

Expertgrupp för det immateriella kulturarvet

Expertgruppen för det immateriella kulturarvet är ett organ som utsetts av Undervisnings- och kulturministeriet för att stödja genomförandet av Unescos konvention om immateriellt kulturarv i Finland.

Undervisnings- och kulturministeriet har utsett expertgruppen för det immateriella kulturarvet för perioden 2022—2026. Expertgruppen stöder genomförandet av Unescos konvention om immateriella kulturarvet i Finland. Expertgruppen kommer bland annat att utveckla sätt att identifiera och registrera mångfalden av olika former av immateriellt kulturarv, främja god praxis för att skydda det immateriella kulturarvet samt bedöma konventionens sociala konsekvenser.

Medlemmar i expertgrupp 2022–2026

Pauliina Latvala-Harvilahti, docent, Åbo universitet (ordförande)
Staffan Beijar, forskare, Ålands museum
Mikko Hartikainen, Undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
Antti Huntus, Specialsakkunnig, Centret för konstfrämjande
Tiina Merisalo, Generaldirektör, Museiverket
Kati Mikkola, Kommunikationdirektör, Finska Litteratursällskapet
Anne Nuorgam, Representant, Sametinget
Johan Pyy, Enhetschef, Svenska litteratursällskapet i Finland
Matti Räsänen, Språkpolicy samordnare, Institutet för de inhemska språken
Johanna Selkee, Specialsakkunnig, Kommunförbundet
Ira Vihreälehto, Specialsakkunnig, Föreningen för kulturarvsfostran i Finland
Annina Ylikoski, koordinator, Österbottens barnkulturnätverk BARK / Förbundet för barnkulturcenter i Finland

Permanenta medlemmar

Pirjo Hamari, Utvecklingsdirektör, Museiverket
Matti Hakamäki, Direktör, Folkmusikinstitutet, Folkmusik och folkdans cirkel
Sirpa Huttunen, Verksamhetschef, Kalevala Kvinnoförbundet, Muntlig tradition cirkel
Kikka Jelisejeff, Utvecklingschef, Taitoförbundet, Hantverk cirkel
Reetta Karhunkorva, Motsvarande skogskultur expert, Lusto – Finlands skogsmuseum, Natur cirkel

Expert sekreterare

Leena Marsio, Specialsakkunnig, Museiverket
Mirva Mattila, Kulturråd, Undervisnings- och kulturministeriet