Limisaumaveneperinneringin logo suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Limisaumaveneperinnerinki

Limisaumaveneperinteen ympärille on syntynyt aktiivista yhteistyötä Unescon hakemuksen myötä.

Yhteispohjoismainen hakemus pohjoismaisen limisaumaveneperinteen nimeämisestä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin lähetettiin keväällä 2020. Suomessa hakemusta puolsi 19 puuveneiden parissa toimivaa tahoa. Kohde-esitykseen odotetaan Unescolta päätöstä joulukuussa 2021.

Hakuprosessin myötä suomalaisten puuvenetoimijoiden välille syntyi aktiivinen yhteistyöverkosto, joka myöhemmin nimitettiin limisaumaveneperinneringiksi. Rinki on tuonut yhteen merellisen kulttuuriperinnön ja veneenveistämisen ammattilaisia ja harrastajia, jotka pyrkivät yhdessä suojelemaan, siirtämään ja kehittämään suomalaista limisaumaveneperinnettä. Rinki on pandemiasta huolimatta kokoontunut kuluneen vuoden aikana 5 kertaa.

Ringin keskustelut ja yhteistyö ovat poikineet useampia konkreettisia hankkeita ja työkaluja. Puuveneveistäjät ry on käynnistänyt perinteisen limisaumaveneen mallinnushankkeen, johon on myönnetty rahoitusta Museoviraston aineettoman kulttuuriperinnön avustuksista. Hankkeen jatkorahoitukseen tukea on myöntänyt Suomen Kulttuurirahasto. Museovirastolla ja Suomen merimuseolla puolestaan on suunnitteilla limisaumavenepiirustusten keruuhanke, jonka museotoimijoille suunnattu kartoitustyö aloitetaan tänä keväänä. Lisäksi jo Unescon hakuprosessin aikana puuvenetoimijat ovat laatineet Väyläkartan (PDF), eli päivittyvän suunnitelman limisaumaveneperinteen suojelemiseksi. Myös alan koulutukseen, viestintään ja kansainväliseen yhteistyöhön on keskusteluja ja toimia kehitelty.

Limisaumaveneperinneringin toimintaan ovat tervetulleita kaikki suomalaiset limisaumavenetoimijat ja muut perinteestä kiinnostuneet!


Lisätietoja
Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio@museovirasto.fi +358 29533 6017

Bosse Mellberg, limisaumaveneaktiivi, mellbergbosse@gmail.com

Lue lisää
Hakemus pohjoismaisesta limisaumaveneperinteestä lähetetty Unescoon
Raportti Suomen ensimmäisten kohde-esitysten hakuprosesseista Unescon luetteloihin julkistettu
Limisaumaisen puuveneen veisto wikiluettelossa
Purjehtiminen perinteisillä limisaumaveneillä wikiluettelossa