Limisaumaveneperinneringin logo suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Limisaumaveneperinnerinki

Limisaumaveneperinteen ympärille on syntynyt aktiivista yhteistyötä Unescon hakemuksen ja nimeämisen myötä.

Yhteispohjoismainen hakemus pohjoismaisen limisaumaveneperinteen nimeämisestä Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin lähetettiin keväällä 2020. Suomessa hakemusta puolsi 19 puuveneiden parissa toimivaa tahoa. Kohde nimettiin Unescon luetteloon joulukuussa 2021, Museoviraston tiedote tässä linkissä.

Hakuprosessin myötä suomalaisten puuvenetoimijoiden välille syntyi aktiivinen yhteistyöverkosto, joka myöhemmin nimitettiin limisaumaveneperinneringiksi. Vuonna 2020 perustettu rinki on tuonut yhteen merellisen kulttuuriperinnön ja veneenveistämisen ammattilaisia ja harrastajia, jotka pyrkivät yhdessä suojelemaan, siirtämään ja kehittämään suomalaista limisaumaveneperinnettä. Rinki kokoontuu pääosin verkossa muutamia kertoja vuodessa.

Unescon hakuprosessin aikana puuvenetoimijat ovat laatineet Väyläkartan limisaumaveneperinteen suojelemiseksi (PDF), eli päivittyvän suojelusuunnitelman. Myös alan koulutukseen, viestintään ja kansainväliseen yhteistyöhön on keskusteluja ja toimia kehitelty.

Limisaumaveneperinneringin toimintaan ovat tervetulleita kaikki suomalaiset limisaumavenetoimijat ja muut perinteestä kiinnostuneet!

Uusia hankkeita

Ringin keskustelut ja yhteistyö ovat poikineet useampia konkreettisia hankkeita ja työkaluja. Puuveneveistäjät ry on käynnistänyt perinteisen limisaumaveneen mallinnushankkeen, johon on myönnetty rahoitusta Museoviraston aineettoman kulttuuriperinnön avustuksista. Hankkeen jatkorahoitukseen tukea on myöntänyt Suomen Kulttuurirahasto. Hankkeen myötä syntyi upea uusi tyyppivene KIISLA.

Perinnekeskus Kuggom Loviisassa on luonut koonnut uuden ja kattavan Puuvenemalliston, joka tarjoaa perinteisistä, kestävistä materiaaleista valmistetun vaihtoehdon uuden veneen hankintaa harkitseville. Mallisto on koottu ja sivusto rakennettu Leader-rahoituksen avulla. Hankkeen avulla pyritään helpottamaan puuveneiden hankintaa.

Forum Marinumin johdolla usean museon kesken käynnistyy vuonna 2024 limisaumaveneisiin liittyvän aineiston dokumentoinnin, tallennuksen ja digitoinnin hanke LIMI. Hankkeen rahoitus on myönnetty opetus ja kulttuuriministeriön erityisavustuksista digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuden ja säilyttämisen tukemiseen. Hankkeessa tehdään saavutettavaksi sekä vanhojen että uusien limisaumaveneiden piirustuksia veistäjien, opiskelijoiden ja tutkijoiden käyttöön.

Yhteistyö pohjoismaisella tasolla perinteen puolesta on aktiivista. Pohjoismainen yhteistyöryhmä on toimnut jo useamman vuoden. Tanskassa pidettiin syyskuussa 2023 ensimmäinen alan pohjoismainen konferenssi. Sruraava järjestetään Suomessa syyskuussa 2025. Limisaumaveneperinteiden peruskirja linjaa yhteistyötä tulevaisuuteen. Lue lisää Tansakan kokouksesta sivuiltamme.


Lisätietoja
Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio(at)museovirasto.fi +358 29533 6017

Bosse Mellberg, limisaumaveneaktiivi, mellbergbosse(at)gmail.com

Lue lisää

Tiedote: Pohjoismainen limisaumaveneperinne Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon
Hakemus pohjoismaisesta limisaumaveneperinteestä lähetetty Unescoon
Raportti Suomen ensimmäisten kohde-esitysten hakuprosesseista Unescon luetteloihin julkistettu

Limisaumaisen puuveneen veisto wikiluettelossa
Purjehtiminen perinteisillä limisaumaveneillä wikiluettelossa
Puuveneen korjaus wikiluettelossa