Puusauna. Limisaumaveneen veisto. Kaustislaista viulunsoittoa..

Raportti Suomen ensimmäisten kohde-esitysten hakuprosesseista Unescon luetteloihin julkistettu

Museoviraston raportissa käydään läpi saunaperinteen, kaustislaisen viulunsoiton ja limisaumaveneperinteen hakuprosesseja. Samalla se toimii työkaluna hausta kiinnostuneille tahoille.

Museovirasto on julkistanut raportin Suomen ensimmäisten kohde-esitysten hakuprosesseista Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin. Suomalainen saunaperinne nimettiin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle joulukuussa 2020. Kaustislaisen viulunsoittoperinteen ja pohjoismaisen limisaumaveneperinteen hakemuksiin odotetaan päätöksiä joulukuussa 2021.

Raportissa esitellään Unescon luetteloihin esitetyt kohteet ja käydään läpi hakemusprosessin koordinointia ja toteutusta jokaisen kohteen näkökulmasta. Hakuprosessin vaiheista tarkastellaan erityisesti perinteen harjoittajien osallisuutta, prosessin aikana muodostuneita verkostoja ja hankkeita sekä toimijoiden välistä viestintää.

Raportin tarkoituksena on syventää nykyisten ja potentiaalisten hakijatahojen ymmärrystä Unescoon hakemisesta ja parantaa tulevia hakuprosesseja. Raportti toimii työkaluna myös hausta kiinnostuneille tahoille. Lisäksi viime vuonna ilmestyi laaja raportti kaustislaisen viulunsoittoperinteen hakuprosessista.

Seuraava mahdollisuus kiinnostuksen ilmaukseen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin hakemiseksi järjestetään alkuvuonna 2022. Monikansallisiin hakemuksiin, joihin Suomea toivotaan mukaan kumppaniksi, on mahdollista ilmaista kiinnostuksensa jatkuvan haun kautta.

Ennen seuraavaa aiehakua toivotaan lisää ehdotuksia erityisesti Elävän perinnön wikiluettelon hyvät käytännöt -osioon. Esimerkkejä on mahdollista viedä myös kansainväliselle Safeguarding Practices -sivustolle. Seuraavassa aiehaussa Unescon luetteloihin yksi painopisteitä tulee olemaan hyvät suojelukäytännöt, joihin liittyen Unesco ylläpitää rekisteriä (Register of Good Safeguarding Practices).

Lataa raportti tästä (pdf).

Lue kohteista lisää Elävän perinnön wikiluettelosta:
Saunominen
Kaustislainen viulunsoitto
Limisaumaisen puuveneen veisto ja Purjehtiminen perinteisillä limisaumaveneillä

Lisätiedot
Leena Marsio leena.marsio@museovirasto.fi +358 29533 6017