Limisaumaisia purjeveneitä vesillä Naantalissa.

Hakemus pohjoismaisesta limisaumaveneperinteestä lähetetty Unescoon

Suomi on mukana ensimmäisessä yhteispohjoismaisessa hakemuksessa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin.

Hakemuksessa ovat mukana kaikki pohjoismaat Ahvenanmaa ja Färsaaret mukaan lukien. Suomalaiset puuvenetoimijat yhdistivät voimansa tähän ensimmäiseen yhteispohjoismaiseen Unesco-hakemukseen, ja hakemusta puolsi 19 Suomessa puuveneiden parissa toimivaa tahoa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on hyväksynyt hakemuksen Suomen osalta. Tämä on osoitus Suomen halusta korostaa pohjoismaisen limisaumapuuveneperinteen merkitystä ja tukea perinteen eteenpäin välittämistä ja suojelua sekä perinteenharjoittajien tekemää työtä sen hyväksi. Yhteispohjoismaisessa hakemuksessa mukana oleminen antaa tunnustusta pohjoismaiselle käsin tekemisen perinteelle sekä puuveneperinteen turvaamiselle pohjoisilla alueilla.

Limisaumainen puuvene on erityinen pohjoismainen venetyyppi, ja niitä on rakennettu Suomessakin tuhansien vuosien ajan. Puuveneillä on ollut suuri merkitys merenkululle kaikissa Pohjoismaissa, ja ne ovat yhdistäneet ihmisiä rannikolta rannikolle sukupolvien ajan. Limisaumapuuveneperinne on keskeinen osa suomalaista ja pohjoismaista kulttuuriperintöä ja rannikkokulttuuria.

Aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksesta vastaa Suomessa Museovirasto, joka on koordinoinut hakemusprosessia yhdessä alan toimijoiden kanssa. "Työ hakemuksen parissa on tuonut yhteen toimijoita kehittämään alaa yhdessä sekä Suomessa että pohjoismaisella tasolla. ” sanoo hakemusprosessia yhteisöjen puolella koordinoinut puuveneaktiivi Bosse Mellberg.

Limisaumaisen puuveneen veistäminen sekä niillä purjehtiminen on valittu jo vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Päätöksen Unesco-hakemuksen hyväksymisestä tekee Unescon sopimuksen alainen hallitustenvälinen komitea joulukuussa 2021.

Suomen ensimmäinen kansallinen hakemus Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin koskee saunaperinnettä, johon päätös saadaan joulukuussa 2020. Lisäksi Suomi hakee tänä vuonna kaustislaista viulunsoittoperinnettä, johon limisaumavenehakemuksen lailla saadaan päätös loppuvuonna 2021.

Lisätietoja:

Erikoisasiantuntija Leena Marsio Museovirasto leena.marsio@museovirasto.fi +358 29533 6017
Limisauma-aloitteen koordinaattori Bosse Mellberg mellbergbosse@gmail.com +358 40 564 3975

Muualla verkossa