10 FI Purjehdus Naantali

UNESCO-ansökan strävar efter att trygga den nordiska traditionen med klinkbyggda båtar

Finland deltar i den samnordiska ansökan för att ta med traditionen med klinkbyggda båtar i Unescos representative listan över immateriellt kulturarv.

De finländska träbåtsaktörerna förenade sina krafter i denna första samnordiska Unesco-ansökan och ansökan förordades av 19 instanser verksamma inom träbåtar i Finland. I ansökan deltar alla nordiska länder inklusive Åland och Färöarna.

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen har godkänt ansökan för Finlands del. Detta är ett tecken på Finlands vilja att betona betydelsen av den nordiska traditionen med klinkbyggda båtar och viljan att stödja förmedlingen och skyddet av traditionen samt det arbete de traditionella hantverkarna utför. Deltagandet i den samnordiska ansökan ger erkännelse till de nordiska hantverkstraditionerna samt för att trygga träbåtstraditionen i de nordliga områdena.

Den klinkbyggda träbåten är en särskild nordisk båttyp som byggts även i Finland under tusentals år. Träbåtarna har haft en stor betydelse i alla nordiska länder och de har förenat människorna från kust till kust i generationer. Traditionen med klinkbyggda båtar är en central del av det finländska och nordiska kulturarvet och kustkulturen.

Museiverket ansvarar i Finland för konventionen om immateriellt kulturarv och verket har koordinerat ansökningsprocessen med branschens aktörer. ”Arbetet kring ansökan har sammanfört aktörerna som tillsammans utvecklat branschen både i Finland och på nordisk nivå”, berättar träbåtsentusiasten Bosse Mellberg som koordinerat ansökningsprocessen för de deltagande organisationerna.

Byggandet och seglandet med klinkbyggda båtar har redan 2017 på beslut av undervisnings- och kulturministeriets valts med i den nationella förteckningen över levande kulturarv. Unescos mellanstatliga kommitté fattar beslut om godkännandet av Unesco-ansökan i december 2021.

Finlands första nationella ansökan till Unescos förteckning över immateriellt kulturarv gäller bastutraditionen, beslut fås i december 2020. Dessutom ansöker Finland i år om fioltraditionen i Kaustby och beslut om den ansökningen fås liksom för ansökningen om de klinkbyggda båtarna i slutet av 2021.

Mer information:

Specialsakkunnig Leena Marsio Museiverket leena.marsio(at)museovirasto.fi +358 29533 6017
Koordinator för initiativet om de klinkbyggda båtarna Bosse Mellberg mellbergbosse(at)gmail.com +358 40 564 3975

Annanstans på nätet