Kasityon aarella

Discussion cards on crafts

Handarbete är en del av immateriellt kultuarv. Taitoförbundet har utvecklats diskussionkorten kring handarbete i samband med arbetet omkring Hantverkarkrets.

Man kan hitta sin väg in i handarbetet på många sätt. Med handarbete i händerna gör man ofta något som är viktigt och meningsfullt för en själv. Kortleken är ett sätt att handarbeta. Syftet med kortleken är att sporra dem som handarbetar till att klä handarbetets mening i ord. Med korten kan handarbetaren begrunda sitt eget förhållande till handarbetet och olika fenomen omkring det, kanske nå en djupare förståelse av sitt eget handarbetande och få nya perspektiv på kulturen kring handarbete.

Korten kan användas på många sätt: som en port till gemensamma samtal, för diskussion i små grupper och som stimulans för egna tankar. Målet är framför allt att de tankar som kortens innehåll väcker ska alstra inspirerande upplevelser av handarbete.

Kortleken innehåller 90 tematiska korten samt tio Undersök och testa-kort. På varje tematiska kort står en tanke eller ett påstående med anknytning till temat och frågor i anslutning till funderingarna. Kortlekens tio Undersök och testa-kort relaterar till tematiska innehåll. Dessa kort är idéer för hur man kan utforska, pröva på och utföra temana i praktiken.

Kortserien har producerats av Taitoförbundet / Förbundet för hemslöjd och konsthantverk / Finland. Korten deltar i Europaår 2018 för kulturarv.


Korten kan beställas från Taitoförbundets nätshop: https://www.taito.fi/product/diskussionskort