Käsityön äärellä -keskustelukortit.

Käsityön äärellä - keskustelukortit

Taitoliiton tuottamat käsityökortit ovat uudenlainen tapa tutustua käsityökulttuuriin. Kortit ovat syntyneet osana käsityöringin toimintaa.

Käsityön äärellä -keskustelukortit ovat uudenlainen tapa tutustua käsityökulttuuriin ryhmän kanssa tai itsekseen. Korttisarjassa avataan käsityön merkityksiä itselle, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Kortit innostavat pohtimaan ja keskustelemaan käsityökulttuurista monesta näkökulmasta ja niistä voi saada uusia oivalluksia käsityön laaja-alaisesta vaikuttavuudesta.

Käsityön tekijä voi korttien avulla pohtia omaa suhdettaan käsityöhön ja sen ilmiöihin sekä ymmärtää omaa tekemistään uudella tavalla. Tavoitteena on, että korttien sisältöjen herättämät ajatukset saavat aikaan virkistäviä kokemuksia käsityön äärellä.

Käsityön äärellä -korttipakkauksen ohjevihkosessa kuvaillaan korttisarjan teemojen sisältöjä, avataan mitä on käsityön elävä kulttuuriperintö ja annetaan vinkkejä korttien monipuolisista käyttömahdollisuuksista.

Käsityön äärellä -keskustelukorteissa on viisi teemaa: käsityöperinne, käsityötaito, yhteisökäsityö, hyvinvointikäsityö ja käsityövaikuttaminen. Kortit sisältävät 80 kirjallisuudesta poimittua käsityötä käsittelevää ajatusta ja 240 kysymystä.

Korttipakassa on myös kymmenen Tutki ja kokeile -korttia, joissa on ideoita siitä, miten käsityökulttuuria voi itse toteuttaa. Ne syventävät teemojen sisältöjä ja innostavat käsityön tekijöitä suunnittelemaan ja toteuttamaan käsityötekoja.

Korttisarjan on tuottanut Taitoliitto osana käsityöringin toimintaa ja sarjalle on myönnetty Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden tunnus.
Kortteja voi tilata Taitoliiton sivuilta. Också pä svenska!