Logot 1111

Konferens om skydd av nordiska urfolkens traditionella kunskap och immateriella egendom

Inspirerande talare: Ministrar, Unga experter; Intressanta paneldiskussioner; Interaktiva tematiska workshoppar

Undervisnings- och kulturministeriet kommer i samarbete med Sametinget och ett antal nordiska offentliga och privata intressenter att erbjuda utrymme för dialog i frågor som rör skydd av urfolks immateriella egendom (Intellectual property, IP). En konferens om skydd av nordiska urfolkens dvs. samers och Grönlands inuiters traditionella kunskaper och immateriella rättigheter (IP-rättigheter) kommer att ordnas i november i Enare, Samelandet, norra Finland.

Skyddet av traditionell kunskap avser även skydd av traditionella kulturuttryck såsom hantverk, muntliga uttryck, namn och symboler. Målet är att stärka det regionala gränsöverskridande samarbetet och öka kompetensen i de nordiska länderna i dessa frågor med både kort- och långsiktiga mål. Fokus ligger särskilt på hur det nuvarande IP-systemet kan ge skydd till traditionell kunskap och hur luckor kan åtgärdas. Regionala åtgärder kan påverka positivt de internationella förhandlingarna i Världsorganisationen för andlig egendom (WIPO). WIPO kommer att anordna i samarbete med Finland en regional workshop för de nordiska länderna dagarna före konferensen.

Konferensen äger rum som en fysisk tillställning i Enare, norra Finland torsdagen den 11 november 2021 kl. 9.30 - 17.30 (finsk tid). Ett detaljerat program samt registreringsformuläret kommer att publiceras senare. Relevant material har samlats på Dialogportalen.

Arrangörer: Undervisnings- och kulturministeriet, Sametinget, Upphovsrättsföreningen i Finland, Arbets- och näringsministeriet, Patent- och registerstyrelsen, Nordiska ministerrådet och Museiverket

Mer information:

Anna Vuopala, Undervisnings- och Kulturministeriet, anna.vuopala(a)minedu.fi

Leena Marsio, Museiverket, leena.marsio(a)museovirasto.fi

Dialogportalet

Tillsammans
Norden

Tapahtuman osoite