Sirkus2 Pekka Rousi Kulttuuri Espoo

MUSEIVERKET BER OM YTTRANDEN FÖR ATT FÅ VERKSAMHETSPROGRAM FÖR IMMATERIELLA KULTURARVET

Museiverket har i samarbete med expertgruppen utarbetat ett åtgärdsprogram för det Immateriella kulturarvet för åren 2023–2028. Det är möjligt att kommentera förslaget till program i Rådgivningstjänsten senast 5.4.

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet antogs 2003 av Unescos generalförsamling. Konventionens betydelse är allmänt erkänd över hela världen, och redan 180 länder har anslutit sig till det. I Finland trädde avtalet i kraft 2013 och Museiverket ansvarar för dess nationella verkställighet.

Det nu utarbetade åtgärdsprogrammet för det immateriella kulturarvet omfattar åren 2023–2028. Bakgrunden till detta program är Finlands första periodiska rapportering till Unesco om genomförandet av konventionen om immateriellt kulturarv från 2022.

I åtgärdsprogrammet presenteras det arbete som utförs i Finland för att skydda det immateriella kulturarvet. I programmet ingår åtta mål: verkställighet i Finland, aktörer inom det immateriella kulturarvet, strategisk utveckling och finansiering, utbildning och fostran, forskning som stöd för skyddsarbetet, synlighet och media, internationellt samarbete samt betydelsen av det immateriella kulturarvet i samhället. Målsiffrorna omfattar även riktlinjer för åtgärder.

Målet för det operativa programmet är att beskriva och styra det arbete som anknyter till Unescos konventionen i Finland. Samtidigt redogörs det för hur fördragets mål kommer att uppfyllas på nationell nivå. Programmet fungerar som stöd för Museiverkets arbete vid verkställigheten av avtalet. Samtidigt ger den information om tillståndet för tryggandet av det immateriella kulturarvet i Finland. Vi hoppas att det operativa programmet kommer att stimulera skapandet av nya nätverk och utvecklingen av ett levande, immateriellt kulturarv för användning och skydd.

Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Vänligen lämna utlåtandet genom att svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet kan lämnas via länken till Museiverket senast onsdagen den 5 april 2023.

För att lämna in ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisning. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

För mer information

Läs utkastet till verksamhetsprogram här (på finska).

Lämna utlåtandet här.

Mer information om Unescos konventionen om immateriella kulturarv i Finland https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/sv/

Mer information från rapporten skickad till UNESCO https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/artikkeli/suomen-raportti-aineettoman-sopimuksen-toteuttamisesta-unescoon

Lisätietoa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksesta Suomessa https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

Lisätietoa Unescolle lähetetystä raportista https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/artikkeli/suomen-raportti-aineettoman-sopimuksen-toteuttamisesta-unescoon