Sirkus2 Pekka Rousi Kulttuuri Espoo

Museovirasto pyytää lausuntoja Aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelmaksi 5.4. mennessä

Museovirasto on laatinut yhteistyössä asiantuntijaryhmän kanssa Aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelma vuosille 2023–2028. Ohjelmaluonnosta on mahdollista kommentoida Lausuntopalvelussa 5.4 mennessä.

Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta hyväksyttiin vuonna 2003 Unescon yleiskokouksessa. Sopimuksen merkitys on tunnustettu laajasti ympäri maailman, ja jo 180 valtiota on liittynyt sopimukseen. Suomessa sopimus saatettiin voimaan vuonna 2013 ja sen kansallisesta toimeenpanosta vastaa Museovirasto.

Nyt laadittu Aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelma kattaa vuodet 2023–2028. Käsillä olevan ohjelman taustalla on Suomen ensimmäinen määräaikaisraportointi Unescolle aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen toteuttamisesta vuodelta 2022.

Toimenpideohjelmassa esitellään Suomessa tehtävää työtä aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseksi. Ohjelmaan sisältyy kahdeksan tavoitelukua, jotka ovat toimeenpanoa Suomessa, aineettoman kulttuuriperinnön toimijat, strateginen kehitys ja rahoitus, koulutus ja kasvatus, tutkimus suojelutyön tukena, näkyvyys ja media, kansainvälinen yhteistyö sekä aineettoman kulttuuriperinnön merkitys yhteiskunnassa. Tavoitelukuihin sisältyvät myös toimenpidelinjaukset.

Toimenpideohjelman tavoitteena on kuvata ja linjata Unescon sopimukseen liittyvää työtä Suomessa. Samalla siinä kerrotaan, kuinka sopimuksen tavoitteisiin vastataan kansallisella tasolla. Ohjelma toimii Museoviraston työn tukena sopimuksen toimeenpanossa. Samalla se antaa tietoa aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen tilasta Suomessa. Toivomme toimenpideohjelman innostavan uusien verkostojen luomiseen ja elävän, aineettoman kulttuuriperinnön pariin käytön ja suojelun kehittämiseksi.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Kaikki annetut lausunnot ovat palvelussa julkisia. Lausunto pyydetään toimittamaan alustan kautta Museovirastolle viimeistään keskiviikkona 5.huhtikuuta 2023.

Lisätietoa

Lue toimenpideohjelman luonnos tästä.

Jätä kommenttisi lausuntopalvelussa tästä.

Lisätietoa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksesta Suomessa https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

Lisätietoa Unescolle lähetetystä raportista https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/artikkeli/suomen-raportti-aineettoman-sopimuksen-toteuttamisesta-unescoon

Mer information om Unescos konventionen om immateriella kulturarv i Finland https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/sv/

Mer information från rapporten skickad till UNESCO https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/artikkeli/suomen-raportti-aineettoman-sopimuksen-toteuttamisesta-unescoon