Demoskene on yksi 64 kansalliseen luetteloon jo hyväksytystä kohteesta. Kuvassa Assembly-tapahtuma Hartwall-areenalla 2004.

En inbördes utvärdering av den nationella förteckningen har nu inletts

Museiverket öppnade för tredje gången en sökning i den nationella förteckningen över levande arv. Många ansökningar inkom och nu har experter från olika sektorer möjlighet att kommentera ansökningarna senast 4.4.2023 på wikiplattformen.

Museiverket mottog inom utsatt tid 41 ansökningar om levande arv i den nationella förteckningen. Museiverket har utfört en teknisk granskning av ansökningarna, vilken gick igenom en 28 ansökan. Vid granskningen bedömdes om objektet är ett immateriellt kulturarv, ansökans längd och sökandens behörighet.

De ansökningar som godkänts genom granskningen öppnas nu för expertutvärdering. Experterna kan till exempel vara traditionsidkare, forskare, musei- eller arkivpersonal eller branschlärare. I den nationella listan finns följande teman representerade: fester och seder, framföranden av konst, musik och dans, muntlig tradition, hantverk, mattraditioner, spel och lekar samt natur och universum. I den nationella förteckningen kan förslag till levande arv tas med på dessa teman, i kombination med dem eller utanför dem.

Experternas kommentarer spelar en viktig roll i bedömningen av kandidaterna till den nationella förteckningen. Ta därför vara på den värdefulla möjligheten och var med och påverka! Det lönar sig att tipsa andra experter och personer om denna möjlighet.

I kommentarerna vägs bl.a. traditionens vitalitet och vitalitet, kontinuitet och förnyelseförmåga samt betydelse för operatörernas identitet. Utvärderingarna kommer inte att visas för andra bedömare, utan kommer endast att göras tillgängliga för Museiverket och expertgruppen för det immateriella kulturarvet.

Gör så här:

  • Skapa symboler från sidans högra hörn med ditt eget namn/communitynamn. Administratören ger dig rätt att bedöma ansökningarna.
  • Om du redan har ett kännetecken, men inte en värderingsmans rättigheter, be om det per e-post suvi.lehtonen@museovirasto.fi
  • Om du har varit med och utvärderat tidigare sökningar kan du logga in på wikin och gå direkt till sidan för utvärdering av ansökningar.
  • Fyll i dina kommentarer genom att trycka på knappen bredvid ansökan. Ansökan kan läsas nedanför utvärderingsvyn.
    Kom ihåg att bedömningen måste baseras på Unescos och den nationella förteckningens kriterier. De finns i slutet av det här dokumentet. Skriv därför ner din bedömning på grundval av den.
  • Den maximala rekommenderade längden för uppskattningen är 1000 tecken.
  • Kom ihåg att lägga till ditt namn i slutet av kommentaren och eventuellt någon som du representerar.
  • Lämna din bedömning senast 4.4.2023 vid midnatt.

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om objekten i den nationella förteckningen på framställning av Museiverket och expertgruppen för det immateriella kulturarvet. Hittills har undervisnings- och kulturministeriet uppsatt 64 objekt på den nationella förteckningen. Valet till den nationella förteckningen över levande arv är ett erkännande av samfund som är verksamma inom traditionen. Listan ger ökad synlighet åt traditionerna och leder djupare in i processen för att skydda det levande arvet. Samtidigt är det ett steg närmare ett erkännande på internationell nivå.

Den nationella förteckningen kommer att sammanställas som en del av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet
. I Unesco-avtalet ingår också att man på nationell och internationell nivå ska förteckna det immateriella kulturarvet. Bakom den nationella förteckningen finns en wikiförteckning över levande arv med kontinuerlig sökning. Wikilistan innehåller redan över 240 artiklar från mer än 400 aktörer på fem olika språk.
Det är möjligt att lägga fram förslag från den nationella förteckningen till Unescos internationella förteckningar över immateriellt kulturarv. Från Finland till Unescos internationella förteckningar över immateriellt kulturarv har valts en bastutradition i Finland och en kaustisk fiolspelning. Härtill kommer den nordiska traditionen med limisaumabåt som Finland sökte tillsammans med de övriga nordiska länderna.

Mera information: Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6017

På andra platser på nätet:

Wikiförteckning över levande kulturarv

Nationella förteckningen över det levande kulturarvet


Information om Unescos konvention för skydd av det immateriella kulturarvet i Finland

Unescos förteckning över det immateriella kulturarvet