Kyselyn kansikuva

Finland rapporterar till UNESCO för första gången

Finland ratificerade Unescos immateriella avtal år 2013 och rapporterar för första gången i slutet av året till Unesco tillsammans med resten av Europa.

Rapporten är också avsedd att användas som ett verktyg för att öka medvetenheten om avtalet i Finland och för att utveckla det verkställande arbetet. Museiverket ansvarar för rapporteringen i samarbete med det kulturpolitiska forskningscentret Cupore.

Information om tillståndet för skyddandet av det levande arvet samlas in genom olika enkäter, workshops och intervjuer. Enkäter skickas till olika grupper inom kultur- eller kulturarvssektorn, forskare som arbetar med ämnet, undervisningsaktörer och kommuner och landskap. Därtill ordnas också ett antal inkluderande workshops för att samla in insikter från olika ämnesområden och grupper.

Den insamlade informationen kommer också att användas i undervisnings- och kulturministeriets kulturarvsstrategi. Viktigt är att det immateriella kulturarvet och arbetet som gjorts för det blir synligt.

Direkta länkar till enkäterna:

Enkät till lokalsamhällen https://link.webropol.com/s/levandekulturarv, öppen till den 15 september.

Enkät om undervisning av immateriellt kulturarv https://link.webropol.com/s/opetuskysely21, öppen till den 15 september.

Enkät till kommuner och landskap https://link.webropol.com/s/kuntakysely21, öppen till den 15 september.

Mer information

Leena Marsio, Specialsakkunnig, Museiverket leena.marsio(a)museovirasto.fi +358 29533 6017

Rapportmallen i sin helhet på Unescos webbplats