Kyselyn kansikuva rajattu

Suomi raportoi ensi kertaa Unescolle

Suomi liittyi Unescon aineettoman sopimukseen vuonna 2013 ja raportoi loppuvuonna ensimmäistä kertaa Unescolle. Käynnissä on laaja kartoitustyö monenlaisten yhteisöjen ja toimijoiden parissa.

Raportit laaditaan maanosittain eli koko Eurooppa raportoi tänä vuonna. Raporttia on tarkoitus käyttää myös työkaluna sopimuksen tunnettuuden lisäämisessä Suomessa sekä toimeenpanotyön kehittämisessä. Museovirasto vastaa raportoinnista Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tuella.

Tietoa elävän perinnön suojelun tilasta kerätään erilaisten kyselyiden sekä työpajojen kautta. Kyselyitä lähetetään esimerkiksi erilaisille kulttuuri- tai perinnealalla toimiville yhteisöille, aiheen parissa työskenteleville tutkijoille, opetuksesta vastaaville toimijoille sekä kunnille ja maakunnille. Kyselyillä on tarkoitus löytää vastauksia muun muassa siihen, miten kulttuuriperintö näkyy yhteiskunnan eri osa-alueilla niin koulutuksessa, hallinnossa, tutkimuksessa kuin kansalaisyhteiskunnassakin. Lisäksi järjestetään useita osallistavia työpajoja, joissa kerätään näkemyksiä eri aloilta sekä erilaisilta ryhmiltä.

Kysymykset liittyvät esimerkiksi elävän perinnön alojen koulutukseen, viestintään, merkityksen tunnustamiseen sekä poliittisiin, laillisiin ja hallinnollisiin toimenpiteisiin.

Kerätyn tieodn avulla kehitetään sopimuksen toimeenpanoa Suomessa. Lisäksi tietoa pyritään hyödyntämään myös Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriperintöstrategiassa. Tärkeää on, että aineeton kulttuuriperintö ja sen puolesta tehty työ tehdään näkyväksi.

Vastaa kyselyyn!

Kysely yhteisöille https://link.webropol.com/s/aineetonkp avoinna 15.9.2021 asti

Kysely tutkijoille https://link.webropol.com/s/akptutkimus, avoinna 15.9.2021 asti

Kysely opetusta järjestäville tahoille https://link.webropol.com/s/opetuskysely21, avoinna 15.9.2021 asti

Kysely kunnille ja maakunnille https://link.webropol.com/s/kuntakysely21, avoinna 15.9.2021 asti

Lisätietoa

Leena Marsio, erikoisasiantuntija, Museovirasto leena.marsio@museovirasto.fi +358 29533 6017

Raporttipohja kokonaisuudessaan Unescon verkkosivuilla.