Kolme nuorta lettipäistä tyttöä kuvattu takaa päin perinnepuvut yllään..

Temaår för levande arv 2023

Det finns många goda skäl att fira levande arv nästa år! Temat för Europeisk kulturarvs dagar 2023 är Levande kulturarv. Samtidigt firas den 20 år gamla UNESCO-konventionen om immateriellt kulturarv och Finlands tioåriga tjänstgöring som medlem i konventionen.

Levande immateriellt kulturarv firas runt om i världen nästa år! Det finns redan 180 medlemstater i konventionen och i alla av dem planeras särskilda aktiviteter för feståret.

De Europeiska kulturarvsdagarna (European Heritage Days, EHD) har också valt levande kulturarv som tema för 2023. EHD är den största gruppen offentliga evenemang i Europa, med 20 miljoner människor som deltar varje år i 46 olika länder. Detta gemensamma program för Europarådet och Europeiska kommissionen genomförs också genom tävlingen Young European Heritage Makers och projektet European Heritage Days Stories. I Finland samordnas de europeiska kulturarvsdagarna av miljöministeriet. Detta är första gången Living Heritage väljs som tema för EHD.

Under år 2023 kommer levande arv att belysas på olika sätt inom kommunikation, evenemang och finansiering. Operatörer i branschen är välkomna att höja temaåret som en del av sina egna evenemang och andra aktiviteter. Museiverket ordnar kommunikationsstöd, mallar för sociala medier och andra verktyg för att stödja arbetet.

Temaåret firas under hela året, men firandet kommer att fokuseras på hösten. Europeiska kulturarvsdagarna firas den 4 till 10 september 2023, men relaterade evenemang kan hållas under hela året genom att anmäla dem till EHD-kalendern. Den 20:e födelsedagen för UNESCO-konventionen firas den 17 oktober 2023.

För mer information
Leena Marsio, Museiverket leena.marsio@museovirasto.fi 0295 336 6017
Hanna Hämäläinen, De Europeiska kulturarvsdagarna hanna.p.hamalainen@gov.fi 0295 250 095

Bild: Riina Tanskanen 2017. Kuvattu Nuorisoseurojen Kalenat-tapahtumassa.