Kansantanssijameissa tanssitaan haitarin ja kitaran tahtiin Helsingissä.

Museovirasto avasi avustushaun aineettoman kulttuuriperinnön hankkeisiin

Aineettoman kulttuuriperinnön hankeavustukset on tarkoitettu Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin. Hae 13.10 mennessä.

Avustuksilla edistetään Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa tukemalla yhteistyö- ja kehittämishankkeita elävän perinnön eli aloilla. Aineeton kulttuuriperintö on elävää perinnettä, joka on läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa. Aineetonta kulttuuriperintöä ovat esimerkiksi juhlat ja tavat, käsityötaidot, esittävät taiteet, suullinen perinne sekä luontoon liittyvät tiedot ja taidot.

Parhaillaan vietetään elävän perinnön teemavuotta, joka juhlistaa Unescon sopimuksen kahtakymmentä vuotta ja Suomen kymmentä vuotta sen jäsenmaana. Elävä perintö on myös Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemana tänä vuonna. Museovirasto koordinoi sopimukseen liittyvää työtä, ja osana toimeenpanoa on avustuksin tuettu elävän perinnön työtä vuodesta 2018 lähtien.

Aiempina vuosina avustuksilla on tuettu lähes neljääkymmentä hanketta 465 000 eurolla. Hankkeilla on tuettu esimerkiksi lastenkulttuurikeskusten verkoston elävän perinnön oppaan tekoa, pohjoissavolaisia juttutupia sekä saamelaisen joikuperinteen siirtämistä.

”Aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksessa korostuvat yhteisöistä lähtevä toiminta, perinteiden suojelu ja siirtäminen sekä niiden moninaisuus. Avustuksilla voimme tukea uudenlaista kehittämistyötä ja kokeiluja eri aloilla.”, Museoviraston erikoisasiantuntija Leena Marsio sanoo.

Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Vuonna 2022 avustusta myönnettiin seitsemälle hankkeelle yhteensä 90 000 euroa.

Avustuksia haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta 12.10.2023 klo 15.00 mennessä.

Lisää avustuksista aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin ja hakuohjeet verkkosivulla.