Fyyrkantin Mylläkkä esiintymässä Folklandia-risteilyllä 2018.

Avustukset aineettoman sopimuksen yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin

Museovirasto julistaa ensi kertaa haettavaksi avustukset Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin. Haku päättyy 19.10.2018. Avustuksen tavoitteena on edistää Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa, levittää tietoisuutta siitä sekä laajentaa yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia sopimuksen koskemasta kulttuuriperinnöstä.

Avustuksen tavoitteena on edistää Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa, levittää tietoisuutta siitä sekä laajentaa yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia sopimuksen koskemasta kulttuuriperinnöstä. Avustusta voi hakea sopimuksen toimeenpanoa edistäviin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin.

Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin. Haku alkaa 10.9.2018 kello 9.00 ja päättyy 19.10.2018 kello 15.00.

Museovirasto painottaa erityisesti hankkeita, jotka tukevat Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen toimintaperiaatteita. Sopimus korostaa yhteisöistä lähtevän toiminnan merkitystä, perinteen suojelua ja siirtämistä sekä perinteiden moninaisuutta.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Avustusta ei myönnetä apurahana yksityishenkilöille. Määrärahasta ei myönnetä avustuksia toiminta-avustuksina tai laitehankintoihin. Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hakuohjeet
Ehtoja ja määräyksiä

Hakeminen ja käsittelyaika

Avustukset haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Lisätietoja järjestelmästä

Asiointi edellyttää kirjautumista. Kirjautumista varten yhteisöllä pitää olla voimassa oleva Katso-tunniste ja sen edellyttämä Y-tunnus. Maksuttoman Katso-tunnisteen saa Verohallinnon Katso-palvelusta. Jos yhteisöllä ei vielä ole Y-tunnusta tai Katso-tunnistetta, se kannattaa hakea heti.

Yhteisöhakijoiden kirjautuminen asiointipalveluun

Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisökirjautuminen-kuvaketta ja valitse Katso OTP.

Yhteydenotot erityiskysymyksissä avustuksen hakuun liittyen: erikoisasiantuntija Eija Liukkonen, puh. 0295 33 6009, eija.liukkonen@museovirasto.fi

Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimukseen liittyen: erikoisasiantuntija Leena Marsio, puh.0295 33 6017, leena.marsio@museovirasto.fi