Juhannussalko Jaakko Juntunen

Levande kulturarv i Svenskfinland

Levande kulturarv i Svenskfinland om praktisk kunskap, tradition och tryggande

Svenska litteratursällskapet, Riddaregatan 5, Helsingfors

Seminariet Levande kulturarv i Svenskfinland är ett startskott för att kartlägga det finlandssvenska kulturarvet. På seminariet berättar vi närmare om Unescos konvention och processen kring att trygga det levande kulturarvet. Under dagen får vi höra flera lokala utövare från olika områden inom det levande kulturarvet. Under seminariet erbjuds också verkstäder, där diskussionen kan fortsätta.

Seminariet ordnades av Museiverket, Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska studieförbundet, Bildningsalliansen och Kultur för alla.

Yle Närbild: Pidrospel i Österbotten. Körsång i Helsingfors. Mathantverk i Nagu. Finlandssvenskt kulturarv som lever vidare från generation till generation.

PROGRAM

9.30 Kaffe och anmälning
10.00 Seminariet öppnas (video)
Mari Pennanen, Svenska studieförbundet
10.10 Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet, Koordinator Leena Marsio, Museiverket (video)
10.40 Från traditionell kunskap till immateriellt kulturarv, FD Johanna Björkholm, KulturÖsterbotten (video)
11.00 Att bevara gårdagen och samtiden för framtiden, Yrsa Lindqvist, förste arkivarie, Svenska litteratursällskapets arkiv (video)
11.20 Från bokbindning och halmarbeten till story sharing och garnyra – fri bildning håller vårt kulturarv levande, Henrika Nordin, verksamhetsledare på Bildningsalliansen (video)
11.40 Varför behöver museerna immateriellt kulturarv? John Björkman, landskapsmuseiforskare på Egentliga Finlands landskapsmuseum (video)
12.00 Frågor och diskussion

12.15 Lunchpaus. Svenska studieförbundet bjuder på lunch från stående bord på restaurang Piano, Fredsgatan 15.

13.15 En djupdykning i Svenskfinlands levande kulturarv
• Kampsånger - Lina Teir, multikonstnär och pedagog (video)
• Svampplockning - Elisabeth Eriksson, Marthaförbundet (video)
• Pidron - Caroline Mård, Svenska Österbottens Ungdomsförbund (video)
Verkstäder för barn och vuxna - Anna Finnilä, Helsinfors stadsmuseum (video)
• Berättarkonst - Mariella Lindén, Berätterska och författare (video)
• Körsång - Hanna Kronqvist, körledare (video)

14.15 Kaffepaus

14.45 Workshops
1. Vad är kulturarv i Svenskfinland? Vad ska med i wikiförteckningen?
2. Hur kan vi trygga vårt kulturarv till kommande generationer?
3. Traditioner och förändring? Vad är levande kulturarv?

15.30 Genomgång av workshops och sammanfattning (video)
16.00 Seminariet avslutas, ordförande Katriina Siivonen

Ordförande under dagen var Katriina Siivonen, docent i kulturarvsforskning, ordförande, sakkunniggruppen för immateriellt kulturarv vid Kultur- och undervisningsministeriet.

Tapahtuman osoite